We use cookies to support optimal navigation through our website. If you want to learn more, please refer to the information on our privacy policy.

Privacy policy

popupcookie

Фреа Акспо

Фреа Акспо е лицензиран търговец на електроенергия и координатор на балансираща група (лицензия № Л-398-15 /22.10.2012г.), работещ изключително с бизнес потребителите на електроенергия в България.

Разполагаме с професионален екип, който има над двадесетгодишен опит на електроенергийния пазар. Нашите продукти и услуги са ориентирани към големия, среден и малък бизнес, нуждаещ се от прозрачни, предсказуеми и пазарно-ориентирани цени на електроенергия.

Благодарение на мрежата си от партньори предлагаме на клиентите си и разнообразни услуги и решения в областите енергийна ефективност и управление, електроизграждане, управление на сгради (фасилити мениджмънт).

За повече информация можете да се свържете с нас на:

Mail
Тел: +359 2 946-1294
Факс: +359 2 943-4299

Share
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • Google+ Icon
  • Print Icon

Recommend