Zarządzanie portfelem

Zarządzanie portfelem - kontrola ryzyka i optymalizacja ceny

Axpo oferuje zarządzanie portfelem dla Klientów przemysłowych, prowadzących działalność w Europie. Nasze produkty i usługi są oparte na połączeniu obecności na rynku lokalnym, zabezpieczaniu ryzyka oraz wszechstronnej strategii zarządzania portfelem.

Axpo ma ustrukturyzowane podejście do zarządzania portfelem, które umożliwia obniżenie kosztów energii i lepszą kontrolę ryzyka poprzez kompleksowe zarządzanie ryzykiem i sprawozdawczość, a także przez wykorzystanie możliwości na różnych rynkach. 

Korzystając z zarządzania portfelem zyskasz:

  • Jeden punkt kontaktu na potrzeby zarządzania portfelem, a w razie potrzeby - dostęp do lokalnej wiedzy
  • Spójną metodologię, ocenę ryzyka i sprawozdawczość dla całości portfela
  • Większe zyski i niższe koszty dzięki ekonomii skali

Oferta

Energia elektryczna

Indywidualne rozwiązania energetyczne

Zielona energia

Korzyści dla środowiska, korzyści dla Twojej firmy

Pozostałe produkty i usługi

Gaz

Dopasowane rozwiązania na gaz

Efektywność energetyczna

Wsparcie w zwiększaniu wydajności energetycznej

Skontaktuj się z nami

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Axpo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.axpo.pl. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie.