Energia przyjazna środowisku

Zielona energia: korzyści dla środowiska, korzyści dla Twojej firmy

100% zielonej energii dla Twojej firmy

Wybierając ofertę Zielona Energia, wybierasz energię pochodzącą w całości z odnawialnych źródeł (OZE). Twoja decyzja w prosty sposób pomaga chronić środowisko. Możesz skorzystać z tej opcji mając podpisany z Axpo dowolny rodzaj umowy na dostawę energii elektrycznej. Otrzymasz od nas gwarancję, że wykorzystywana przez Ciebie energia będzie w 100% pochodzić z OZE - wiatru, wody, słońca i biomasy.

Axpo, poprzez mechanizm certyfikacji gwarancji pochodzenia energii, potwierdza, że zużyta energia pochodzi ze źródeł odnawialnych i umożliwia upublicznienie tej informacji. Gwarancje pochodzenia są wydawane na odpowiednie jednostki energii zużytej przez Klienta, przy zachowaniu spójności z zapisami umowy na dostaw energii, regulowanej przez Urząd Regulacji Energetyki. 

Oferta

Energia elektryczna

Indywidualne rozwiązania energetyczne

Gaz

Dopasowane rozwiązania na gaz

Pozostałe produkty i usługi

Zarządzanie portfelem

Kontrola ryzyka i optymalizacja ceny

Efektywność energetyczna

Wsparcie w zwiększaniu wydajności energetycznej

Skontaktuj się z nami

Zgoda na przetwarzanie danych osbowych

Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Axpo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.axpo.pl. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie.