Odbiór energii i certyfikatów

Odbiór energii i certyfikatów

Axpo oferuje umowy na zakup i sprzedaż energii odnawialnej (PPA) wszystkim Klientom, niezależnie od wielkości i od źródła wytworzenia energii.

Nasze usługi - Twoje korzyści:

 • Rozwiązania dopasowane do potrzeb i specyficznych wymagań każdego Klienta
 • Wysoka elastyczność operacyjna, przejrzystość i rynkowy charakter produktów i usług
 • Pełny zakres usług: dostęp do rynku, grafikowanie, bilansowanie, prawa majątkowe
 • Gwarancja bezpieczeństwa i pewności odbioru/dostaw
 • Zabezpieczenie ryzyka zmiany cen i poziomu przychodów/kosztów
 • Obsługa Klientów na wszystkich wiodących rynkach europejskich
 • Dodatkowe usługi i analizy rynkowe

Producenci mogą także skorzystać z naszej oferty obsługi kolorowych certyfikatów (CPA) i gwarancji pochodzenia energii.

Najważniejszym celem Axpo jest dostarczanie rozwiązań wspierających i realizujących cele Klientów. Z myślą o potrzebach naszych Klientów stworzyliśmy Axpo Zieloną Platformę - przyjazne użytkownikowi narzędzie online do obsługi zielonych certyfikatów i gwarancji pochodzenia energii. Po zalogowaniu się na Platformie, producenci i nabywcy energii mogą otrzymać ofertę cenową w ciągu zaledwie 60 minut. Narzędzie umożliwia także sprzedaż i kupno gwarancji pochodzenia energii po stałej cenie.

Zaloguj się i skorzystaj z Axpo Zielona Platforma.

 

Axpo Zielona Platforma – miejsce do zarządzania zieloną energią

Zielona Platforma to nowoczesne i proste w użyciu narzędzie online do obsługi zielonych certyfikatów i Polskich Gwarancji Pochodzenia Energii. Dzięki Zielonej Platformie:

 • Nabędziesz gwarancje pochodzenia w ramach Polskich Gwarancji Pochodzenia Energii
 • Zarejestrujesz i sprzedasz gwarancje pochodzenia
 • Będziesz zarządzać ryzykiem zielonych certyfikatów na Rynku Dnia Następnego i w kontraktach typu forward
 • Otrzymasz dostęp do naszych analiz rynku zielonych certyfikatów 
Skontaktuj się z nami

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Axpo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.axpo.pl. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie.