We use cookies to support optimal navigation through our website. If you want to learn more, please refer to the information on our privacy policy.

Privacy policy

popupcookie

Etapele procesului de racordare la retelele electrice

Pentru realizarea racordării instalatiilor unui utilizator la reteaua electrică de interes public se parcurg, dupa caz, următoarele etape, în ordine cronologică:

a) etapa preliminară de documentare si informare a utilizatorului;

b) depunerea de către utilizator a cererii de racordare la operatorul de retea si a documentatiei aferente pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;

c) stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrică si emiterea de către operatorul de retea a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare;

d) încheierea contractului de racordare între operatorul de retea si utilizator;

e) realizarea lucrărilor de racordare la reteaua electrică si punerea în functiune a instalatiei de racordare;

f) punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapă care nu este obligatorie pentru toate categoriile de utilizatori;

g) emiterea de către operatorul de retea a certificatului de racordare a locului de consum si/ sau de producere;

h) punerea sub tensiune finală a instalatiei de utilizare.

Conform Ordin ANRE 59/2013.

 

Share
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • Google+ Icon
  • Print Icon

Recommend