We use cookies to support optimal navigation through our website. If you want to learn more, please refer to the information on our privacy policy.

Privacy policy

popupcookie

Om oss

Axpo Sverige ingår i den ledande schweiziska energikoncernen Axpo. Sedan 1996 är vi en oberoende leverantör av avancerade portföljförvaltningstjänster, prissäkringar och balanshantering till svenska elhandelsbolag, energiintensiva industrier och vindkraftsproducenter.

Axpo Sverige med kontor i Malmö är ett dotterbolag till Axpo Nordic som i sin tur är ett dotterbolag till Axpo Trading AG. Axpo Nordic är baserat i Oslo och har även ett dotterbolag i Helsingfors. Teamet består totalt av 35 anställda med omfattande erfarenhet av trading och origination i Norden och Europa. Företaget bildades 2003 och är idag en av de tre största aktörerna på den nordiska och baltiska marknaden.

Ledande inom Origination

Inom Europa är Axpo-koncernen ledande inom affärsområdet Origination, ett område där vi med tjänster för vindkraftsindustrin som specialitet utvecklar skräddarsydda lösningar efter våra kunders unika behov.

Axpo är en solid finansiell motpart med kompetens att hantera risk och förmedla djupgående analyser av marknaden. Ett samarbete med Axpo ger dig en partner med engagemang och flexibilitet som hjälper till att skapa långsiktig lönsamhet. Vi är aktiva i flera energislag – t ex el, gas, biomassa – och kan erbjuda paneuropeisk hantering av ditt energibehov.

Hur Axpo Sverige organiserar och styr sin verksamhet kan hittas under informationen om Axpokoncernen då hela koncernen arbetar utifrån samma principer.

Dela
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • Google+ Icon
  • Print Icon

Recommend

Kontakt


Axpo Sverige AB
Tel +46 40 10 77 70
Stortorget 29
SE - 211 34 Malmö
Kontakt