We use cookies to support optimal navigation through our website. If you want to learn more, please refer to the information on our privacy policy.

Privacy policy

popupcookie

Styrelsen

Styrelsen ska ha en mångfald av olika kunskaper, erfarenheter, bakgrunder och personligheter.

Här nedan beskrivs Axpo Sverige ABs styrelse.

Styrelsens medlemmar, samt ordförande, utses på årsstämman varje år för en mandattid på ett år, till nästa årsstämma.

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst sju styrelseledamöter med lägst ingen och högst två styrelsesuppleanter.

Axpo Sverige ABs styrelse består av fyra medlemmar där Kjetil Holm, Axpo Nordic, är styrelsens ordförande. Tomas Sjöberg, VD i Axpo Sverige och Håkon Röhne, VD i Axpo Nordic, är båda interna ledamöter medan Arne Källén, som är bolagets externa advokat, är extern ledamot. Arne Källén fullföljer de utbildningar som ställs som krav av Advokatsamfundet. Det finns inga styrelsesuppleanter.

Styrelseledamöterna har lång yrkeserfarenhet från relevanta områden. Därmed finns det inom styrelsen gedigen kunskap inom energimarknaden, värdepappersmarknaden, riskhantering, riskkontroll, internationell verksamhet, försäljning m.m. för att kunna styra Axpo Sverige AB. Kunskap inom andra områden såsom juridik och försäljning är också värdefullt för företaget. Eftersom det i styrelsen ingår ledamöter som är anställda inom övriga Axpo-koncernen säkerställs det att styrelsen styr verksamheten utefter Axpo-koncernens värderingar.

Utbildning av styrelsen sker löpande eftersom även de ledamöter som inte är anställda i bolaget är aktiva i bolaget i princip på dagligbasis, och därmed kontinuerligt uppdateras i aktuella frågeställningar. Extra utbildningar sker löpande eller i samband med styrelsemöten för att uppdatera kunskap inom strategiska, regulatoriska och övriga relevanta frågeställningar för att uppnå den insikt och kunskap som behövs för att kunna styra Axpo Sverige AB.

Dela
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • Google+ Icon
  • Print Icon

Recommend

Kontakt


Axpo Sverige AB
Tel +46 40 10 77 70
Stortorget 29
SE - 211 34 Malmö
Kontakt