We use cookies to support optimal navigation through our website. If you want to learn more, please refer to the information on our privacy policy.

Privacy policy

popupcookie

Industri

Optimerade elinköp för industrin

Dagens elmarknad karaktäriseras av historiskt låga terminspriser och utbyggnad av förnyelsebar energi. Det här betyder nya risker - och möjligheter.

Eftersom vi inte längre befinner oss i en uppåtgående pristrend behöver de traditionella strategierna för elinköp anpassas efter marknadsförutsättningarna och enskilda behov.

Den ekonomiska nedgången i Europa och världen sätter sina spår i de nordiska elpriserna och förklarar de historiskt låga terminspriserna.

Den nordiska elmarknaden är samtidigt inne i en omvandling där andelen förnybar energi ökar kraftigt och förväntas öka än mer fram till 2020. Detta innebär att Norden under ett normalår kommer att bli nettoexportör av el istället för nettoimportör.

Kontakt

Cecilia Bergman, Senior Originator / Key Account manager

+46 40 10 76 80
cecilia.bergman@axpo.com

Dela
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • Google+ Icon
  • Print Icon

Recommend

Kontakt


Axpo Sverige AB
Tel +46 40 10 77 70
Stortorget 29
SE - 211 34 Malmö
Kontakt