We use cookies to support optimal navigation through our website. If you want to learn more, please refer to the information on our privacy policy.

Privacy policy

popupcookie

Industri

Anpassade prissäkringslösningar för ditt företag

För att dra nytta av dagens möjligheter och parera de risker som alltid finns krävs en anpassning av säkringspolicyn.

Nordens elmarknad har länge varit en förebildsmarknad i Europa. Men med erfarenhet från våra 23 europeiska kontor ser vi att flera andra marknader går förbi Norden när det gäller sofistikerade säkringsprodukter.

Ett nytt sätt att tänka

Många nordiska företag fortsätter att använda sig av trappstegs- och indexmodellen, dvs samma tankesätt som för 10-15 år sedan.

För industrin är det avgörande att hitta rätt partner och rätt strategi. Den enskilda faktor som påverkar energikostnaden mest är prissäkringsstrategin - balanskraftsavgifter och faktureringsrutiner är inget som märks på sista raden.

Varför välja Axpo?

Vi har de nödvändiga redskapen, erfarenheten och kunskapen för att hjälpa dig att revidera din policy och ta rätt beslut på marknaden. 

Axpo Sverige har i över 15 år hjälpt industriföretag att optimera elinköpet. Vår filosofi för industrikunder är att erbjuda kontrollerade riskpositioner, budgetsäkerhet och löpande uppdateringar av marknadssituationen.

Kunder i en avreglerad marknad behöver inte nöja sig med standardiserade leveranskontrakt – vi erbjuder lösningar som är anpassade efter ditt företags specifika situation och förutsättningarna på marknaden.

Exempel på strategier som Axpo utarbetat:

 • Metallföretaget som säkrade sitt elpris med ett långsiktigt kontrakt när man investerade i en ny produktionsanläggning
 • Konsumentvaruföretaget som krävde hög grad av flexibilitet i prissättningen och till en fast kostnad försäkrade sig mot höga elpriser genom ett tak på spotpriset
 • Metallproducenten som låste in marginaler genom att indexera elpriset till ett valt metallindex

Finansiella produkter:

 • Prisområdeskontrakt
 • Flexibla kontrakt
 • Långsiktiga avtal på el
 • Indexerade elavtal
 • El-optioner
 • Gröna produkter (ELCERT, GoO, RECS)
 • Utsläppsrätter (EUA, CER, VER)
 • Tillgång till europeiska marknader
 • Gasderivat

Tjänster:

 • Portföljförvaltning el i Norden
 • Paneuropeisk portföljförvaltning el och gas
 • Fysiska leveranser av el
 • Fysiska leveranser av LNG
 • Fysiska leveranser av biomassa
 • Analys och rådgivning
Dela
 • Facebook Icon
 • Twitter Icon
 • Google+ Icon
 • Print Icon

Recommend

Kontakt


Axpo Sverige AB
Tel +46 40 10 77 70
Stortorget 29
SE - 211 34 Malmö
Kontakt