We use cookies to support optimal navigation through our website. If you want to learn more, please refer to the information on our privacy policy.

Privacy policy

popupcookie

Industri

Paneuropeisk Portföljförvaltning

Axpo erbjuder paneuropeisk portföljförvaltning för energiintensiva industrier med verksamhet i Europa. Våra tjänster baseras på en kombination av lokal marknadsnärvaro och handel tillsammans med en heltäckande portföljförvaltningsstrategi.

Axpo har ett strukturerat handlingsprogram som bidrar till lägre energipriser och bättre riskkontroll genom omfattande hantering och rapportering av risk samt utnyttjande av möjligheterna på de olika marknaderna.

Det här vinner du på paneuropeisk portföljförvaltning med Axpo:

  • En kontaktpunkt för portföljförvaltningen samtidigt som tillgång till lokal expertis kan garanteras, när behov av detta uppstår
  • Samma metodik, riskbedömning och rapportering för hela portföljen
  • Skalekonomi sänker kostnaderna

Kontakt

Thomas Nilsson, Senior Originator
+46 40 10 77 73
thomas.nilsson@axpo.com

Cecilia Bergman, Senior Originator
+46 40 10 76 80
cecilia.bergman@axpo.com

Mårten Tenghagen, Pan European Portfolio Manager
+46 40 10 76 86
marten.tenghagen@axpo.com

Dela
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • Google+ Icon
  • Print Icon

Recommend

Kontakt


Axpo Sverige AB
Tel +46 40 10 77 70
Stortorget 29
SE - 211 34 Malmö
Kontakt