We use cookies to support optimal navigation through our website. If you want to learn more, please refer to the information on our privacy policy.

Privacy policy

popupcookie

Elhandel

Oberoende och effektiv riskhantering för elhandlare

Axpo är Sveriges ledande oberoende aktör med marknadens mest avancerade verktyg för prisberäkningar och prissäkringar inom elhandel. Eftersom vi inte konkurrerar om slutkunderna är vår främsta ambition att din verksamhet ska växa. Det tjänar vi själva på.

Axpo Sverige har arbetat med elhandel och portföljförvaltning sedan elmarknadens avreglering. Vi engagerar oss starkt i oberoende elhandlares möjligheter att överleva och är övertygade om att lokala elhandelsföretag kan erbjuda kunderna fördelar som går förlorade om koncentrationen inom elbranschen fortsätter.

Axpo erbjuder konkurrenskraftig och metodisk elhandel med säkringsprodukter och systemstöd som kombinerar lönsamhet med låg risk. Vi är en producentoberoende partner utan egen konkurrerande slutkundsförsäljning. Vår roll är uteslutande att ge elhandlaren bästa möjlighet att utvecklas som oberoende elleverantör.

Vi skiljer oss från många genom våra aktiviteter och verksamheter i Norden och Europa, vilket ger en unik helhetssyn på de nordiska och europeiska el- och energimarknaderna. Vi är en långsiktig partner för framtiden.

Säker marginal med låg risk

Axpo Sverige erbjuder en metodik och produkter som ger möjlighet till följsamhet mot marknadspriserna kombinerat med en mycket god prissäkring av kundleveranserna. Detta möjliggör en säker marginal med låg risknivå.

Vårt erbjudande omfattar följande:

 • Framtagning av riskpolicy samt utbildning av nyckelpersonal
 • Personlig portföljförvaltare/rådgivare
 • Marknadsanalys och rapporter
 • Handel med el, elcertifikat, ursprungsgarantier och utsläppsrätter
 • Finansiella prissäkringar med Axpo som motpart
 • Portföljhantering och portföljrapport med riskanalys
 • Balansansvar för leverans och produktion samt fysisk leverans
 • Möjlighet till samarbete kring förnybar elproduktion
 • Axpo Price® – system för prissättning och prissäkring av slutkundsleveranser

Vad tycker våra kunder?

När vi bytte samarbetspartner gjorde vi en grundlig genomgång och träffade uppemot tio aktörer. Axpo var det klart bästa alternativet, toppkvalitet rakt igenom. Seriösa, kompetenta, bra analyser, snabba på återkoppling och framförallt flexibla i sina lösningar. Deras lättarbetade prissättningssystem Axpo Price, som vi även kan prissäkra såväl elterminer som elcertifikat i, var också en positiv sak. Dessutom växer vi tillsammans eftersom de inte är en konkurrent på slutkundsmarknaden. Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete.
Rickard Hjerthén
Elsäljare Företagsmarknad på Karlstads Energi

Kontakt

Thomas Nilsson, Key Account Manager
+46 40 10 77 73
thomas.nilsson@axpo.com

Pär Gustavsson, Portfolio Manager
+46 40 10 77 76
par.gustavsson@axpo.com

Dela
 • Facebook Icon
 • Twitter Icon
 • Google+ Icon
 • Print Icon

Recommend

Kontakt


Axpo Sverige AB
Tel +46 40 10 77 70
Stortorget 29
SE - 211 34 Malmö
Kontakt