We use cookies to support optimal navigation through our website. If you want to learn more, please refer to the information on our privacy policy.

Privacy policy

popupcookie

Axpo Price®

Sveriges ledande verktyg för prisberäkning och prissäkring

De senaste årens volatila elmarknad har tillsammans med pressade marginaler satt fokus på riskerna i slutkundsförsäljningen. En nyckel till minskad risk är att öka effektiviteten i prissättning och prissäkring.

Svårigheten att värdera specifika kundprofiler och elmarknadens standardprodukter gör att många elhandlare tar onödigt stora risker. Axpo har under lång tid erbjudit och utvecklat Axpo Price® ett internetbaserat prissättnings- och prissäkringsverktyg som ger dig möjlighet att hantera dessa risker optimalt.

Därför är Axpo Price® överlägset

Axpo Price® är ett högpresterande och användarvänligt systemstöd som utvecklats för och tillsammans med elhandlare i Norden. Det ger ditt företag tillgång till en effektiv inköpsmodell som minimerar riskerna och maximerar konkurrensförmågan.

Med Axpo Price® kan du beräkna och prissätta olika kundprofiler till aktuella marknadspriser i hela Norden. Kundens profil beräknas ner till timmesnivå vilket ger bästa offertpris. Axpo Price® ger dig möjlighet att prissäkra sålda volymer direkt i systemet – med rätt volym, valuta, prisområde och utan tidsrisk. Prissäkringen görs profilerad med månadsgrundkraft vilket säkrar marginalen i affären.

Underlättar din vardag

Axpo tar marknadslikviditetsrisken, vilket betyder att du som elhandlare kan prissäkra innevarande år plus fem år till marknadspriser även om likviditeten är låg längre ut på kurvan.

Axpo Price® innehåller hjälpmedel som prisbevakning med alarm via sms och e-post, prislistor, beräkning och prissäkring av elcertifikat till små och udda volymer etc.

Systemet fungerar också som en databas där du kan spara olika kundprofiler att använda vid senare tillfällen. Ur denna databas finns även möjlighet att ta fram skräddarsydda rapporter.

Redan förberett för den nordiska slutkundsmarknaden

Axpo Price® är redan förberett för att fungera på en nordisk slutkundsmarknad, vilket innebär att man kan sälja el och göra prisberäkningar och prissäkringar i hela Norden.

Så säger våra kunder:

När vi bytte samarbetspartner gjorde vi en grundlig genomgång och träffade uppemot tio aktörer. Axpo var det klart bästa alternativet, toppkvalitet rakt igenom. Seriösa, kompetenta, bra analyser, snabba på återkoppling och framförallt flexibla i sina lösningar. Deras lättarbetade prissättningssystem Axpo Price, som vi även kan prissäkra såväl elterminer som elcertifikat i, var också en positiv sak. Dessutom växer vi tillsammans eftersom de inte är en konkurrent på slutkundsmarknaden. Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete.
Rickard Hjerthén
Elsäljare Företagsmarknad på Karlstads Energi


Vi har arbetat med samma personer på Axpo sedan 2002 och känner en stor trygghet med deras kompetens. Man kan alltid ringa eller maila om allt som har med elmarknaden att göra och räkna med ett snabbt svar. De bryr sig om vår verksamhet och lämnar goda råd med träffsäkra analyser och prognoser. Och de konkurrerar inte om våra kunder. Axpo Price är ett praktiskt verktyg med många funktioner som hjälper oss mycket i det dagliga arbetet.
Staffan Kollberg
Säljledare inom elhandel på Varberg Energi


Vi har en lång relation med Axpo och är mycket nöjda med närheten och öppenheten i samarbetet. Vi har en veckovis avstämning och däremellan är det också lätt att kommunicera med dem och få snabba svar. De är lyhörda för våra önskemål och kompetenta i marknadsanalysen. Dessutom är Axpo Price ett utmärkt verktyg för våra behov.
Sven-Olof Söderberg
Elhandelsansvarig på Tranås Energi


Jag har arbetat med Axpo i fem år, två år på min tidigare arbetsplats och tre på min nuvarande. Det är ett mycket smidigt samarbete med prisinformationsmöte via telefon en gång i veckan. Skulle det dyka upp andra frågor däremellan, så ringer jag min kontaktperson i Malmö. Man får alltid bra och snabba svar. Och tack vare att Axpo är knutet till ett stort schweiziskt bolag kommer det löpande värdefull information om den internationella elmarknaden också.
Marcus Josefsson
Elhandlare på Halmstads Energi och Miljö

Med ett klick hanterar du följande risker:

 • Prisrisk el
 • Prisrisk elcertifikat
 • Prisområdesrisk (CfD:s)
 • Valutarisk
 • Merparten av profilrisken

Axpo Price® ger dig följande funktioner:

 • Individuell prissättning av större kunder inklusive profilrisk
 • Beräkning av prislistor till schablonkunder
 • Beräkning av offertpriser inklusive elhandlarens påslag
 • Justering av prissäkringsportföljen genom köp och sälj (månadsgrundkraft)
 • Köp av anpassade prissäkringar i hela Norden inklusive alla fyra svenska prisområden
 • Redan anpassat för den gemensamma nordiska slutkundsmarknaden
 • Elcertifikat integrerat i systemet
 • Avancerad prisbevakningsfunktion
 • Databas
 • Portföljrapportfunktioner för el och elcertifikat
 • Axpo Price® erbjuds på engelska, svenska och tyska

Vad du vinner med Axpo Price®:

 • Effektivt verktyg att beräkna slutkundspriser
 • Anpassade prissäkringar till små volymer för el och elcertifikat
 • Skräddarsydda portföljrapporter genom databasen i systemet för el och elcertifikat
 • Massor av tid: systemet är användarvänligt, snabbt och enkelt
Dela
 • Facebook Icon
 • Twitter Icon
 • Google+ Icon
 • Print Icon

Recommend

Kontakt


Axpo Sverige AB
Tel +46 40 10 77 70
Stortorget 29
SE - 211 34 Malmö
Kontakt