We use cookies to support optimal navigation through our website. If you want to learn more, please refer to the information on our privacy policy.

Privacy policy

popupcookie

Vind

Rätt kompetens för långsiktig lönsamhet

Axpo hanterar 25% av vindkraftsproduktionen i Sverige, Norge och Finland och är en av de största oberoende aktörer som tillhandahåller tjänster inom balansansvar och riskhantering. Axpo förvaltar över 10,000 MW vindkraft totalt och har därmed en ledande position på flera europeiska marknader. I de nordiska länderna är vi ledande på den svenska, norska och finska marknaden med en total portfölj på över 2200 MW under förvaltning.

För att göra miljömässigt kloka och lönsamma investeringar på den svenska vindmarknaden gäller det att ha en partner som förstår vart vindarna blåser - nu och imorgon.

På en avreglerad energimarknad utan garantier har Axpo den kompetens, erfarenhet och internationella tyngd som krävs för att fatta rätt beslut. Det har resulterat i att vi idag hanterar en tredjedel av all vindkraft som produceras i Sverige.

Skälet är enkelt. Vi kan inte lova högre priser. Men vi kan säkra en bättre lönsamhet än du får på egen hand. Kombinationen av lokal förankring och delaktighet i en internationell koncern ger oss unika möjligheter att ge råd som lönar sig över tid.

Slutligen: För att bli en vinnare på den nordiska vindmarknaden krävs att man förstår den politiska verkligheten och har förmåga att kontrollera marknadsriskerna så att man uppnår den trygghet som krävs för finansiering - samtidigt som möjlighet till höga priser finns kvar.

Axpo har redskapen du behöver och de som har följt våra rekommendationer de sensate åren ångrar sig inte idag. Har du råd att inte samarbeta med oss?

Årets nyhet för dig som har investerat i vindkraft – nästa generations PPA från Axpo

Att prissäkra el och elcertifikat har hittills varit det enda alternativet för vindkraftsinvesterare som vill minimera risken. Men det har bara varit en halvgaranti – varierande vindar ger stor variation i kassaflödet. Nu kan du tillsammans med Axpo även säkra vinden och få ett stabilt kassaflöde.

Både pris- och volymsäkring

Vår nya PPA omfattar säkring av såväl pris som volymer för vindkraft. Istället för lynniga vindar erbjuder vi maximal intäktstrygghet. Det blir nu enklare att uppfylla bankens krav och kovenanter.

Plötsligt försvann all spänning ur vindkraftsinvesteringen. Vill du också veta hur?

Kontakta en av våra experter för mer information.

OBS! Volymsäkring gör vi för vindparker som har varit i drift minst ett år.

Kontakt

Thomas Nilsson, Senior Originator
+46 40 10 77 73
thomas.nilsson@axpo.com

Cecilia Bergman, Senior Originator
+46 40 10 76 80
cecilia.bergman@axpo.com   
  
Pär Gustavsson, Portfolio Manager
+46 40 10 77 76
par.gustavsson@axpo.com

Mårten Tenghagen, Portfolio Manager
+46 40 10 76 86
marten.tenghagen@axpo.com

Vind broschyr
Dela
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon
  • Google+ Icon
  • Print Icon

Recommend

Kontakt


Axpo Sverige AB
Tel +46 40 10 77 70
Stortorget 29
SE - 211 34 Malmö
Kontakt