We use cookies to support optimal navigation through our website. If you want to learn more, please refer to the information on our privacy policy.

Privacy policy

popupcookie

Vind

Vi hjälper dig att göra jobbet!

Axpo Sverige har i över 15 år arbetat med att hjälpa industrier att hantera elinköpet på ett optimalt sätt. Vi har utvecklat en metodik med portföljförvaltning som kopplar prissäkring till det enskilda företagets ekonomi. Denna erfarenhet har vi överfört till vindkraftsbranschen. Vi kan erbjuda vindkraftsproducenter och investerare en komplett metodik och redskap för att få full kontroll över intäkterna och därmed hela ekonomin i investeringen.

Portföljförvaltning ger dig som vindkraftsproducent ett kraftfullt redskap för att dels säkerställa en tillräcklig intäktsnivå, dels utnyttja marknadens prisrörelser för att maximera intäkten över tiden. Axpo erbjuder marknadsledande portföljförvaltning och prissäkringsprodukter till vindkraftsproducenter, baserade på vår breda erfarenhet inom trading och riskhantering.

För att optimera intäkterna och hantera riskerna lägger vi tillsammans upp en anpassad förvaltningsstrategi för försäljningen av produktionen. Med stöd av Axpos marknadsanalyser görs sedan olika prissäkringar för att trygga intäkterna. Eftersom Axpo är en av de största aktörerna inom både el och elcertifikat i Norden har vi rätt förutsättningar för att ge korrekta råd. Axpo sammanställer också en elcertifikatsanalys som förutom produktionsdata också visar de bakomliggande orsakerna till prisutvecklingen. Våra meriter när det gäller att förutsäga prisutvecklingen inom både el och elcertifikat talar för sig själva.

Ett samarbete med Axpo ger dig en partner med engagemang och flexibilitet som hjälper till att skapa långsiktig lönsamhet. Vi gör det genom att först kartlägga din situation och sedan ta fram en metodik med antingen befintliga produkter eller skräddarsydda lösningar. Som standard i vårt utbud finns ett så kallat Power Purchase Agreement (PPA), vilket ger ett fast pris för varje producerad kWh för både el och elcertifikat. Men vi erbjuder allt från enkla Nord Pool-hedgar till mer avancerade golv- och taklösningar.

Maximera det gröna värdet!

I en situation med pressade priser blir intäkterna på marginalen desto viktigare. Därför ger vår kompetens inom handel med ursprungsgarantierna ett värdefullt bidrag till helhetskalkylen. Elmarknaden är komplex och internationellt sammanlänkad. Genom våra systerbolag som finns i hela Europa kan vi också erbjuda handel med det gröna värdet utanför Sveriges gränser. Som svensk del i en europeisk koncern har vi närvaron och förståelsen som behövs för att ge dig råd som påverkar marginalen positivt.

Sammanfattningsvis: för att bli en vinnare på den nordiska vindmarknaden krävs att marknadsriskerna kontrolleras så att man uppnår den trygghet som krävs för finansiering – samtidigt som möjlighet till höga priser finns kvar. Axpo har redskapen du behöver. Ett komplett paket med marknadsanalys, prissäkring av el, elcertifikat och ursprungsgarantier, framtagning av riskpolicy och en löpande intäktsförvaltning.

De som följt våra rekommendationer de senaste åren ångrar sig inte idag. Har du råd att inte samarbeta med oss?

Så säger våra kunder:

Vi var oroliga för att Axpo skulle vara för stora och opersonliga för oss och valde dem först bara som leverantör till 25 % av våra anläggningar. Men deras resultat var i särklass och bara ett år senare är de vår enda leverantör.
Andreas Wickman
Driftansvarig Näsudden Väst AB och Stugyl AB

Axpo ger oss balanserade och tillförlitliga råd på både kort och lång sikt. Deras lyhördhet för vår verksamhet och flexibla lösningar för riskhantering är precis vad vi behöver.
Per Witalisson
VD Eolus Vind AB

Axpo ger oss produkter som passar vårt bolag perfekt. Det är ett strukturerat sätt att arbeta som minimerar risker, möjliggör en uppsida och samtidigt har ökat vår inblick på elmarknaden.
Thomas Linnard
VD Rabbalshede Kraft

Det är den finansiella styrkan, breda produktportföljen, flexibiliteten samt kombinationen av teoretisk och praktisk kompetens som gjorde Axpo till det bästa valet för oss.
Mikael Schoultz
Delägare i Platina Partners, London

 

Vår portföljförvaltning omfattar:

 • Korrekt analys – imponerande meriter
 • Struktur genom riskpolicy
 • Kundanpassad metodik
 • De rätta prissäkringsprodukterna
 • Personligt engagemang

Ett samarbete med Axpo ger dig:

 • Bättre möjlighet att utnyttja
 • Bättre möjlighet till extern finansiering
 • Bättre förutsättningar för lönsam tillväxt
 • Full valuta för det gröna värdet
Dela
 • Facebook Icon
 • Twitter Icon
 • Google+ Icon
 • Print Icon

Recommend

Kontakt


Axpo Sverige AB
Tel +46 40 10 77 70
Stortorget 29
SE - 211 34 Malmö
Kontakt