Ochrona danych

Ochrona danych

Administratorem danych podanych podczas rozmowy telefonicznej na infolinii jest Axpo Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 123, 00-001 Warszawa. Państwa dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym w celach marketingowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla obecnych klientów Axpo

Administratorem Państwa danych Axpo Polska sp. z o.o. jest z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123, 00-001 Warszawa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia o ochrony danych osobowych (dalej RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w prawnie uzasadnionym interesie tj. w celach marketingowych i prowadzenia badań i analiz sprzedaży i jakości usług Sprzedawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres realizacji Umowy oraz po jej wygaśnięciu do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wynikającego z właściwych przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym administratorom (np. właściwym operatorom sieci, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności lub podmiotom świadczącym usługi bankowe) lub zewnętrznym dostawcom usług (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, podatkowe, prawne, dystrybucyjne lub IT,) którzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w naszym imieniu.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby spółki matki Sprzedawcy- AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

W oparciu o Państwa dane osobowe możemy podejmować zautomatyzowanych decyzje, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, związane z realizacją Umowy lub przepisów prawa.

W każdym przypadku dotyczącym Państwa danych osobowych możecie się z nami kontaktować: telefonicznie, drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres privacy@axpo.pl .

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób nie będących klientami Axpo

Administratorem Państwa danych Axpo Polska sp. z o.o. jest z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123, 00-001 Warszawa.

Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora), oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).

Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Angażujemy zewnętrznych dostawców usług (np. obsługa IT) do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby naszej spółki matki - AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres privacy@axpo.pl .