Kultura pracy

Kultura pracy

  • Nasze działania kształtują naszą kulturę

Zapewniamy naszym pracownikom optymalne warunki do samodzielnego działania. Dzięki temu odkrywamy nowe rozwiązania, wdrażamy projekty i tworzymy innowacyjne produkty w środowisku pełnym wyzwań. Polegamy na sile twojej innowacyjności, przedsiębiorczości i zdolności przywódczych.

 

  • Jesteśmy wiarygodni

Możesz polegać na jakości naszej pracy. Nasze osiągnięcia wyróżniają nas na tle konkurencji. Zaangażowanie zespołu gwarantuje najlepsze usługi dla naszych klientów. Przedsiębiorcze myślenie pozwala nam wyjść krok naprzód i przyczynia się do wspólnego sukcesu. Mamy lokalne korzenie i jesteśmy obecni globalnie. Wspieramy bezpieczeństwo, jakość i zrównoważony rozwój.

 

  • Działamy w sposób zrównoważony

Dbamy o zrównoważony rozwój. Jesteśmy dumni, że z korzyścią inwestujemy w „czystą” przyszłość.

Axpo jest największym szwajcarskim producentem energii z odnawialnych źródeł. Nasz sukces jest dowodem na to, że zrównoważony rozwój może być efektywny ekonomicznie. Dążymy do osiągnięcia trwałej rentowności, która zapewni nam swobodę działania i konkurencyjność.

To właśnie dlatego Axpo szanuje ludzi i środowisko, dążąc do utrzymania zdrowej równowagi pomiędzy ochroną środowiska i optymalnym wykorzystaniem zasobów energetycznych.

 

  • Jesteśmy innowacyjni

Innowacyjność pozwala nam rozwijać technologie przyszłości. Jesteśmy technologicznym pionierem już od ponad 100 lat. Od samego początku inwestujemy w ludzi i technologie, zapewniliśmy szwajcarskiej społeczności dobrobyt i niezawodne dostawy energii.

Obecnie Axpo wyznacza nowe standardy w dostawie energii. Inwestujemy w technologie przyszłości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Koncentrujemy się na produkcji energii z wody, wiatru i biomasy w najlepszych lokalizacjach w Szwajcarii i za granicą. Kształtujemy branżę energetyczną w obszarze dystrybucji i handlu energią, wprowadzając nowe rozwiązania dla naszych klientów.

 

  • Ciągle się rozwijamy

Axpo chce utrzymać się wśród najlepszych. Podejmujemy inicjatywy, aktywnie kształtujemy zmiany i pomagamy liderom obejmować role przywódcze. Jesteśmy zorientowani na rynek, zawsze szukamy optymalnych rozwiązań, które będą opłacalne dla naszych klientów. Szybko podejmujemy nowe wyzwania, osiągamy cele i rozwijamy to, co już udało się nam osiągnąć.

 

  • Cenimy różnorodność kulturową

Wierzymy, że różnorodność stwarza lepsze warunki do tworzenia nowych pomysłów. Działamy w ponad 30 europejskich krajach i zatrudniamy pracowników o 140 specjalizacjach. Dzięki różnorodności ludzi i posiadanych przez nich kompetencji tworzymy nieszablonowe rozwiązania energetyczne. To właśnie różnorodność jest podstawą naszej innowacyjności. Łącząc nasze siły dajemy nowe możliwości klientom i rynkowi energetycznemu.

 

  • Jesteśmy społecznie odpowiedzialni

Relacje pełne szacunku budują wzajemne zaufanie. W Axpo bierzemy odpowiedzialność za siebie i za innych. Komunikujemy się otwarcie, uczciwie i z szacunkiem. Jeśli oczekiwania rynkowe gwałtownie się zmieniają, określamy na nowo kierunek działań i kontynuujemy pracę. Nasz styl przywództwa sprawia, że każdy pracownik działa na rzecz sukcesu Axpo.