Energia przyjazna środowisku

Zielona energia: korzyści dla środowiska, korzyści dla Twojej firmy

Twoje przedsiębiorstwo może mieć wpływ na spoleczeństo i środowisko. Jeżeli chcesz poszczycić się ekologicznie odpowiedzialnym i przejrzystym etycznie postępowaniem wybierz ofertę Zielona Energia. W ten sposób ształtujesz i promujesz biznes przyjazny dla środowiska. Pokaż swoim Klientom i interesariuszom że wykorzystywana przez Ciebie energia w 100% pochodzi z odnawialnych źródeł energii - wiatru, wody, słońca i biomasy.

 

Wybierając ofertę Zielona Energia zyskujesz: 

  • przejrzyste raportowanie korzystania z odnawialnych źródeł energii wg. standardów Greenhouse Gas Protocol oraz Global Reporting Iniciative
  • redukcję emisji CO2 w II zakresie emisji
  • zwiększenie zakresu działań CSR 

 

Axpo poprzez mechanizm certyfikacji gwarancji pochodzenia energii, potwierdza, że zużyta przez przedsiębiorstwo energia pochodzi ze źródeł odnawialnych i umożliwia upublicznienie tej informacji. Gwarancje pochodzenia są wydawane na odpowiednie jednostki energii zużytej przez Klienta., przy zachowaniu spójności z zapisami umowy na dostawy energii, regulowanej przez Urząd Regulacji Energetyki. 

 

 

Oferta

Energia elektryczna w przemyśle jest bardzo ważna

Energia elektryczna

Indywidualne rozwiązania energetyczne

Duży przemysł nie można sobie wyobrazić bez dopasowanych rozwiązań dostaw gazu

Gaz

Dopasowane rozwiązania na gaz

Pozostałe produkty i usługi

Oferta zarządzania portfelem dla Klientów przemysłowych

Zarządzanie portfelem

Kontrola ryzyka i optymalizacja ceny

Otrzymasz wsparcie doradcze w temacie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Efektywność energetyczna

Wsparcie w zwiększaniu wydajności energetycznej

Skontaktuj się z nami