Zarządzanie produkcją - Axpo xREM

Zarządzanie produkcja - Axpo xREM

Największym wyzwaniem dla właścicieli farm wiatrowych jest uzyskanie maksymalnej wartości ze zrealizowanych inwestycji. Dzięki Axpo xREM - efektywnemu, zaawansowanemu technicznie systemowi zarządzania odnawialnymi źródłami energii (OZE):

  • Otrzymasz dostęp do monitoringu danych w czasie rzeczywistym oraz danych historycznych swojej farmy wiatrowej
  • Przeanalizujesz wydajność farmy wiatrowej
  • Zidentyfikujesz obszary do poprawy
  • Wprowadzisz odpowiednie środki  

Właściciele farm wiatrowych doświadczają nieefektywności spowodowanej błędami w projektach i niską jakością produkcji turbin, a także trudnościami w ich eksploatacji i konserwacji. Potrzeba skuteczniejszej oceny i raportowania wydajności.

Axpo xREM pomaga precyzyjnie zidentyfikować problem i dobrać odpowiednie środki zaradcze. Monitoring wydajności w systemie 24/7 skraca czas przestojów i zwiększa dostępność danych, a w rezultacie - pozwala wygenerować większy przychód i poprawia efektywność.

 

Skontaktuj się z nami