Standard de performanta

Standard de performanta

Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin Ord. ANRE nr. 6 / 2017 are ca scop reglementarea calităţii activităţii de furnizare a energiei electrice prin:

a) stabilirea unor prevederi referitoare la calitatea activităţii de furnizare;

b) definirea indicatorilor de performanţă ce caracterizează calitatea activităţii de furnizare;

c) stabilirea nivelurilor garantate ale indicatorilor de performanţă garantaţi şi a compensaţiilor pe care furnizorii le plătesc clienţilor finali în cazul nerespectării acestora;

d) stabilirea modului de înregistrare şi de raportare a indicatorilor de performanţă aferenţi activităţii de furnizare.