Eficienta energetica

Eficienta energetica

Conform Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica, imbunatatirea eficientei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorita contributiei majore pe care o are la realizarea sigurantei alimentarii cu energie, dezvoltarii durabile si competitivitatii, la economisirea resurselor energetice primare si la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Politica naţionala de eficienta energetica defineste obiectivele privind imbunatatirea eficientei energetice, tintele indicative de economisire a energiei, masurile de imbunatatire a eficientei energetice aferente, in toate sectoarele economiei nationale.

Pentru a avea o perspectiva cat mai larga asupra actiunilor care se pot desfasura in vederea indeplinirii acestor obiective, puteti consulta documentele publicate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) pe pagina de internet:

http://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/consumatori/documente-informative1385708608

unde veti gasi ghiduri, postere, brosuri, care contin informatii privind metodele cele mai bune pe care le puteti utiliza, astfel incât rezultatele sa fie economia de energie, costuri reduse si protectia mediului. 

Documente de interes

In aceasta sectiune poti consulta cateva masuri de eficienta energetica pe care le poti adopta

Masuri de eficienta energetica