Standard de performanta

Standard de performanta

Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 37/2007 reglementeaza criteriile de calitate comerciala definite prin indicatorii de performanta pentru asigurarea serviciului de furnizare a gazelor naturale catre consumatori, precum si cerintele de raportare pentru furnizori.