El

Elektricitet: skräddarsydda, riskoptimerade energilösningar

Energihantering utgör en stor utmaning för marknadsaktörer. För att på ett optimalt sätt kunna möta energibehov erbjuder Axpo ett flertal produkter och tjänster som är skräddarsydda exakt enligt era krav. Inom detta område drar ni nytta av beprövad erfarenhet inom energihandel, riskhantering och marknadsanalys, för att inte nämna Axpos närvaro över hela Europa. 

Våra anskaffningsmodeller

 • Rörligt avtal (spot)
 • Rörligt avtal med säkringsmöjligheter (standard eller strukturerade produkter)

Ett urval av våra tjänster inom el

 • Fysisk leverans och balansansvar
 • Prissäkringsprodukter och riskhantering
 • Elcertifikat, ursprungsgarantier och utsläppsrätter
 • Corporate PPA´s
 • Marknadsrapporter
 • Portföljrapporter 

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för mer information.

 • Axpo Sverige AB

  Stortorget 29
  SE - 211 34 Malmö
  Tel. +46 40 10 77 70 

  info.no@axpo.com