Axpo Price

Axpo Price

Elhandel är en marknad med hög volatilitet och låga marginaler därför är det mycket viktigt att säkra riskerna så långt som möjligt. En nyckel till minskad risk är ökning av prissättningens och prissäkringens effektivitet. Axpo har under lång tid erbjudit och utvecklat Axpo Price®, ett onlineverktyg för prissättning och prissäkring som ger er möjlighet att på ett optimalt sätt hantera dessa risker. Med Axpo Price® kan ni beräkna och prissätta olika kundprofiler till aktuella marknadspriser över hela Norden. 

Hantera dessa risker med ett enda klick: 

  • Prisrisk för elektricitet
  • Prisrisk för elcertifikat 
  • Prisområdesrisk
  • Valutarisk 
  • De flesta profilrisker 

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för mer information.