Elsäkringsavtal (PPA)

Elsäkringsavtal (PPA, power purchase agreement)

Intäkterna från el, elcert och UG kan säkras med ett fastprisavtal eller med en terminssäkring. Dessutom kan vi erbjuda allt från vanlig finansiell prissäkring till avancerade lösningar med marknadsjusterade högsta- och lägstanivåer. 

Nästa generations PPA 

Intäkten består av summan av pris x volym.

Ända tills nu har prissäkring varit det enda alternativet för vindinvesterare som vill minimera riskerna. Lönsamheten har ändå varierat med den faktiska vindresursen. Nu kan Axpo erbjuda en lösning som också täcker vindrisken. Resultatet är ett fast kassaflöde som minskar era risker ytterligare, och möjliggör förbättrade finansieringsvillkor. Tillsammans med Axpo kan ni nu säkra vinden och få ett stabilt kassaflöde. 

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för mer information.

  • Axpo Sverige AB

    Stortorget 29
    SE - 211 34 Malmö
    Tel. +46 40 10 77 70 

    info.no@axpo.com