Wie sich die Akzeptanz von Solar- und Windkraft erhöhen lässt

11.01.2023 | Jak wzmacniać poparcie społeczne dla energii wiatrowej i słonecznej?

Transformacja energetyczna z udziałem obywateli

Jeanette Schranz

Author

Email

 

W ostatnich latach we Francji nastąpił dynamiczny rozwój sektora energii odnawialnych. Ważną rolę w tym procesie odgrywa również społeczna akceptacja. Ekspansja będzie trwać tylko wtedy, gdy technologie energetyczne, takie jak energia wiatrowa i słoneczna, będą miały poparcie w społeczeństwie. Sprzyjają temu modele inwestycyjne, w których mogą brać udział także obywatele, zyskujący w ten sposób zwrot z inwestycji. To sytuacja z korzyścią dla wszystkich oraz przyszłościowy model, w którym Axpo odgrywa ważną rolę.

Francja już jakiś czas temu przyspieszyła rozwój energii odnawialnych. Do 2030 roku chce pokryć 40% własnego zapotrzebowania na energię z energii odnawialnych. Cele te są ambitne i uda się je zrealizować tylko wtedy, gdy wszystkie podmioty wypełnią swoje role. W całej układance ważna jest także akceptacja społeczna instalacji solarnych i farm wiatrowych – do jej umocnienia przyczyniają się możliwości finansowania partycypacyjnego wśród obywateli.

Francuska spółka zależna Axpo i ekspert w dziedzinie fotowoltaiki, Urbasolar, stworzyła inicjatywy finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb, aby umożliwić lokalnym podmiotom optymalizację ich udziału w korzyściach ekonomicznych z projektów w zakresie energii słonecznej i wkład w transformację energetyczną. Oznacza to, że ludność lokalna może bezpośrednio inwestować w odnawialne źródła energii poprzez partycypacyjne kampanie pozyskiwania funduszy. W przypadku tego typu finansowania korzyści odnoszą obie strony: deweloper może ponownie zainwestować pieniądze w inne projekty dotyczące energii odnawialnych, a obywatel otrzymuje roczny zwrot z inwestycji.

7,5 miliona euro na finansowanie nowych projektów w zakresie energii odnawialnej

Ten model okazał się dla Axpo niezwykle udany: spółce zależnej Axpo, Urbasolar, udało się w 2021 r. we Francji pozyskać 7,5 mln euro w ramach ponad 25 dofinansowań obywatelskich. Fundusze te przyczyniają się do finansowania różnego rodzaju systemów fotowoltaicznych: elektrowni naziemnych, zadaszeń parkingowych, budynków i szklarni.

Kilka z planowanych projektów już zrealizowano. Jeden z nich znajduje się w Tuluzie, gdzie na miejscu dawnej fabryki zniszczonej przez wybuch w 2001 roku spółka zależna Urbasolar zbudowała wolnostojący park słoneczny. Kolejnym projektem jest pierwsza pływająca elektrownia słoneczna na szczycie sztucznego jeziora w starej żwirowni w Peyssies niedaleko Tuluzy. W ramach tego projektu wytwarzanych jest 5 MW mocy szczytowej i około 6 GWh energii elektrycznej rocznie.

Finansowanie partycypacyjne zwiększa poparcie społeczne

Dla mieszkańców danego regionu finansowanie partycypacyjne oznacza, że mogą inwestować w zrównoważone projekty – jak np. elektrownia słoneczna – i otrzymywać zwrot w postaci oprocentowania od swoich udziałów. Urbasolar prowadzi swoje kampanie możliwie najbliżej danego regionu i kieruje je przede wszystkim do osób mieszkających w pobliżu stacji fotowoltaicznych, które mają powstać oraz pracowników zatrudnionych w danym regionie. Celem jest ułatwienie przejęcia odpowiedzialności za projekty przez różne społeczności lokalne.

Model do zastosowania również w Szwajcarii?

Spółka Axpo podjęła próbę realizacji podobnego projektu w Szwajcarii. Niedawno uruchomiła program zaangażowania pracowników, w ramach którego mogą oni zainwestować w dach solarny zbudowany na szczycie budynku, w którym mieści się centrala Grupy – Campus Baden. Angażując się w projekt, pracownicy Axpo mogą uzyskać roczny zwrot z inwestycji i jednocześnie biorą udział w zielonej transformacji. Zainteresowanie zapisami na udział pracowników pięciokrotnie przekroczyło szacunki i tym samym akcja okazała się wielkim sukcesem. Daje to nadzieję, że podobne projekty miałyby obiecującą perspektywę również w innych miastach i regionach Szwajcarii.

Francuska inicjatywa przetargowa: ambitny program z potencjałem

W 1996 roku rząd francuski zainaugurował pierwszy mechanizm aukcji lub przetargów OZE-S (odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej), aby promować inwestycje w odnawialne źródła energii. Później, w 2000 roku, francuska Komisja Regulacji Energetyki (CRE) opracowała specjalne programy przetargowe (tzw. przetargi CRE), których celem jest wspieranie inwestycji w energię odnawialną. Inicjatywa crowdfundingu fotowoltaicznego wpisuje się zatem w ambitny cel rządu francuskiego w zakresie energii słonecznej, tj. podwojenia istniejących mocy solarnych do 2023 roku i pięciokrotnego wzrostu do 2030 roku. Programy crowdfundingowe pozwalają na udział obywateli poprzez partycypacyjne kampanie zbierania funduszy, angażując ich i motywując do bardziej zrównoważonej produkcji energii. Inne kraje europejskie, takie jak Wielka Brytania i Irlandia, również uruchomiły mechanizm przetargowy odpowiednio w 1990 i 1993 roku.

We Francji przetargi OZE okazały się w praktyce niezwykle skuteczne i w konsekwencji doprowadziły do znacznego boomu w zakresie energii odnawialnych. W Szwajcarii – przynajmniej na razie – nie ma takiego kompleksowego systemu przetargowego ani struktur, które wspierałyby inwestycje w energię odnawialną.

Jaka jest możliwość przeprowadzenia podobnych akcji także w Polsce? Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Więcej artykułów dla Ciebie

Zobacz wszystkie

Ludzie Axpo

#myStart@Axpo – Poznaj historię Przemka

Przemysław Dudek dołączył do Axpo Polska w październiku 2020 roku jako stażysta w dziale analityki SME. Przez ostatnie lata rozwijał się w obszarze analizy danych, by ostatecznie objąć stanowisko SME Senior Analyst.

Czytaj więcej

Rynek energii

European Commission publishes proposals to revise EU internal electricity market

Evolution instead of hasty revolution

Read more

Energy regulations

More Renewables, More Regulation

Mantelerlass: after the National Council, a mixed picture emerges

Read more

Rynek energii

Beware of emerging supply risks

European Energy Markets Monthly, March 2023

Read more