Axpo z własnymi elektrowniami słonecznymi w Polsce oraz nową ofertą fotowoltaiczną dla klientów

Grupa Axpo rozszerza swoją działalność w Europie, rozwijając elektrownie słoneczne w Polsce, Hiszpanii i we Włoszech. Do końca 2030 roku chce wybudować farmy o łącznej mocy 10 GW. W Polsce będą to pierwsze własne elektrownie słoneczne spółki, która uruchamia specjalną ofertę fotowoltaiczną skierowaną do właścicieli gruntów i klientów biznesowych.

Nowa linia biznesowa Axpo w Polsce to kolejny duży krok w rozwoju spółki po wprowadzeniu w 2020 roku sprzedaży wyłącznie zielonej energii dla swoich klientów. Plany na tym się nie kończą – spółka wychodzi także z ofertą budowy farm fotowoltaicznych we współpracy z właścicielami gruntów i klientami biznesowymi.

– Do tej pory polski rynek poznał nas jako największego niezależnego dostawcę energii odnawialnej i sprzedawcę zielonej energii dla klientów biznesowych. Przed nami następny ważny krok – własne siły wytwórcze, które są kolejnym zielonym rozwiązaniem Axpo opracowanym z myślą o rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i przyczynią się do transformacji energetycznej w kraju – mówi Grzegorz Biliński, Managing Director Axpo w Polsce.

Nowe plany Axpo obejmują budowę farm fotowoltaicznych, których łączna moc zainstalowana w Polsce, Hiszpanii i Włoszech ma wynieść 4 GW w perspektywie do 2030 roku. Z kolei wolumen energii słoneczniej w całej Grupie ma wzrosnąć do 10 GW.

Oferta dla klientów w Polsce

Projekty fotowoltaiczne w kraju będą realizowane przez nowo powołany, dedykowany zespół. Jest on odpowiedzialny za rozwój projektów greenfield, tj. inwestycji na terenach dotychczas niezabudowanych i bez infrastruktury, jak również realizację projektów fotowoltaicznych na terenie lub infrastrukturze klienta.

– Nowa oferta w portfolio Axpo to przede wszystkim długoterminowa konkurencyjna cena energii oraz niezależność energetyczna dla klientów biznesowych. To także więcej zielonej energii dla obecnych i przyszłych klientów spółki, którzy zyskują pewność dostaw z dedykowanej farmy fotowoltaicznej. Nowe rozwiązanie jest skierowane również do właścicieli działek, którzy od tej pory będą mogli czerpać zyski z nieużytków rolnych i gruntów o słabej glebie – mówi Alicja Piątek, Business Development Director projektów fotowoltaicznych Axpo w Polsce.

 

  • Oferta dla klientów biznesowych

Klient podpisuje umowę na okres 15-25 lat, a spółka Axpo buduje farmę fotowoltaiczną na jego terenie lub infrastrukturze. W tym czasie klient zyskuje konkurencyjną cenę, która nie zawiera kosztów dystrybucji – energia wyprodukowana dzięki panelom pokrywa jego zużycie. Ewentualna nadwyżka odbierana jest przez spółkę Axpo. Po wygaśnięciu umowy klient zostaje wyłącznym właścicielem instalacji fotowoltaicznej.

  • Oferta dla właścicieli gruntów

Właściciel gruntu podpisuje umowę na dzierżawę terenu z firmą Axpo. Umowa zawierana jest na okres 29 lat. W tym czasie wydzierażawiający otrzymuje wynagrodzenie za użyczenie ziemi. Dzierżawa gruntów może mieć miejsce w przypadku gruntów o glebie słabej jakości, a także łąk i nieużytków rolnych. Rozwiązanie pozwala na osiąganie zysków z ziem, na których uprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna.

Przy obu ofertach spółka Axpo zajmie się uzyskaniem wszelkich pozwoleń, budową farm oraz ich bieżącą konserwacją, a także rozliczeniem i odbiorem energii. Warunkiem zawarcia umowy jest dysponowanie przestrzenią o powierzchni około 10 hektarów.

Więcej o ofercie przeczytasz tutaj.
 

Więcej informacji:

Axpo Holding AG, Corporate Communications
T 0800 44 11 00 (Switzerland), T +41 56 200 41 10 (International)
medien@axpo.com

Axpo Polska:

Dział marketingu: marketing@axpo.pl

Więcej informacji prasowych

Zobacz wszystko

Renewable energy 16.09.2022

Axpo completes sale of 65.5 MW wind farm portfolio in France to Greencoat Renewables

Read more

Axpo Polska 14.09.2022

Axpo Polska i Energix Group z umową na odkup energii wiatrowej do 2034 roku

Czytaj więcej

Renewable energy 12.09.2022

Axpo Group strengthens its wind and solar business

Read more