Ursprungsgarantier (GoO)

Axpo kan handla med ursprungsgarantier (GoO) för alla typer av förnybar elproduktion

Ursprungsgarantier är ett beprövat sätt att försäkra dig om var din förnybara energi har producerats. Axpo har brett marknadstillträde bland producenter, förbrukare och elhandlare över hela Europa.

Våra lösningar – dina fördelar:

  • Omfattande kunskap om marknaden
  • Bred och lokal förståelse av och tillgång till marknaden
  • Stort europeiskt nätverk

 

Dra nytta av våra djupa kunskaper som hjälper dig förbereda din verksamhet för framtiden.

Kontakta vårt origination team

Oavsett vilken energilösning du behöver kan vårt skickliga origination team ge dig kompetent support. Kontakta oss gärna för att diskutera dina behov och låt oss förklara vad vi kan göra för dig i ett personligt möte. Möjligheterna är oändliga.

Upptäck våra andra produkter och tjänster

Elcertifikat

Vi kan erbjuda både standardprodukter och skräddarsydda lösningar inom elcertifikat för Norge och Sverige

Read more

Utsläppsrätter (EUA)

Vi handlar med utsläppsrätter på konkurrenskraftiga villkor och har fullt marknadstillträde

Read more

El

Axpo erbjuder en kontaktpunkt för både fysiska och finansiella elprodukter med enkla lösningar

Read more