Aktualności

Axpo podpisało 10-letni fizyczny kontrakt PPA typu route-to-market z farmą wiatrową w Polsce.

Axpo Polska w ramach długoterminowego kontraktu na odbiór energii opartego o cenę zmienną (PPA) zgodziło się na zakup całego fizycznego wolumenu wyprodukowanego przez 42 MW farmę wiatrową Kisielice przez okres co najmniej 10 lat. Umowa obejmuje również transakcje zabezpieczające dużą część praw majątkowych wygenerowanych przez projekt.

W sierpniu należąca do Macquarie firma Green Investment Group (GIG) ogłosiła zakup farmy wiatrowej Kisielice. Farma ta została uruchomiona w 2014 roku i składa się z 21 turbin Enercon E82, które są w stanie wyprodukować tyle energii by pokryć średnie roczne zapotrzebowanie 45 590 gospodarstw domowych. Elastyczna i szeroka oferta produktów Axpo umożliwiła GIG rozszerzenie swojego europejskiego zasięgu oraz pierwszą inwestycję na dynamicznie rozwijającym się rynku energii odnawialnej w Polsce.

Transakcja umocniła pozycję Axpo, jako wiodącego odbiorcy energii ze źródeł odnawialnych na polskim rynku, z aktualnym portfelem o łącznej mocy zainstalowanej ponad 1 GW.

Podpisany w Polsce kontrakt na odbiór energii to już druga, tak kompleksowa umowa, zawarta pomiędzy GIG a Axpo. Pierwsza transakcja doszła do skutku w krajach nordyckich, gdzie zostaliśmy partnerem przy projekcie farmy wiatrowej Hornamossen o mocy zainstalowanej 43 MW.

„Jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy umożliwić GIG wejście na polski rynek. Naszą misją jest konstruowanie oferty produktów i usług w sposób umożliwiający realizację tego typu transakcji w Polsce. Mamy zamiar nieustannie powiększać nasze portfolio i zwiększać nasz wkład w szybko rozwijający się polski sektor energetyki odnawialnej” - komentuje Grzegorz Biliński, Managing Director Axpo Polska.

Polska w planach na rok 2030 zawiera zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w ogólnej konsumpcji energii do 21 procent. Stwarza to atrakcyjne warunki do rozwoju energetyki solarnej oraz wiatrowej na lądzie i morzu dla już istniejących oraz nowych projektów.

Axpo jest obecne na polskim rynku już od 18 lat i stało się jednym z wiodących niezależnych odbiorców zielonej energii. Klienci w Polsce mogą korzystać z dopasowanych do potrzeb ofert na odkup i dostawy energii w oparciu o strukturyzowane i długoterminowe umowy, bilansowanie handlowe, obrót prawami majątkowymi czy gwarancjami pochodzenia. W ciągu ostatnich 5 lat Axpo rozwinęło również swoją ofertę w sektorze SME (małe i średnie przedsiębiorstwa) posiadając już portfolio 15000 firm.

Grupa Axpo posiada swoje biura w 28 krajach i aktywnie działa na 39 rynkach europejskich i USA. Specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach na energię dla odbiorców końcowych, wytwórców energii oraz pozostałych uczestników rynku.