Axpo wchodzi na portugalski rynek biometanu

Axpo wystartowało z projektem w Portugalii, którego celem jest wykorzystanie odpadów rolniczych do produkcji energii odnawialnej. Zakład biometanu ma produkować ponad 15 GWh energii rocznie. Całą produkcję zakupi i wprowadzi do portugalskiej sieci gazu ziemnego Goldenergy, spółka zależna Axpo, która jest jedynym dostawcą energii w kraju sprzedającym wyłącznie zieloną energię elektryczną i gaz. Zakład ma rozpocząć działalność pod koniec 2025 roku.

Axpo Iberia i Goldenergy potwierdziły swoje wejście na dynamicznie rozwijający się rynek biometanu w Portugalii, podpisując umowę na budowę zakładu produkcyjnego w północnej Portugalii. W ramach umowy pomiędzy dwoma spółkami zależnymi Axpo, gminą Vila do Conde i lokalnym przedsiębiorstwem rolnym Teixeira do Batel, Axpo zbuduje, uruchomi i będzie obsługiwać zakład produkcji biometanu. Obiekt będzie wykorzystywał odpady rolnicze z gospodarstwa do produkcji zielonego gazu, neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla. Biometan zostanie następnie wprowadzony do portugalskiej krajowej sieci gazowej.

Ambitny cel w zakresie biometanu dla Półwyspu Iberyjskiego

Przy początkowej inwestycji w wysokości około 8 milionów euro, pierwszy zakład produkcji biometanu Axpo w Portugalii ma zostać uruchomiony w czwartym kwartale 2025 roku. Zakład przyczyni się do realizacji celu Axpo na 2030 r., jakim jest osiągnięcie całkowitej rocznej produkcji biometanu na Półwyspie Iberyjskim w wysokości do jednej terawatogodziny.

Zgodnie z umową, Goldenergy zakupi wszystkie 15 gigawatogodzin rocznej produkcji zakładu podczas początkowej fazy inwestycyjnej projektu. Biometan zasili portfolio portugalskiego sprzedawcy w 100% odnawialnego gazu dostępnego dla jego klientów.

Budowa zakładu w Portugalii zaznacza wejście Axpo na krajowy rynek biometanu oraz wzmacnia naszą wiodącą pozycję w sektorze odnawialnych źródeł energii. Przekształcanie odpadów rolniczych w biometan zamienia odpady w energię, która może być używana bezpośrednio w gospodarstwie lub wprowadzona do sieci gazowej – mówi Ignacio Soneira, prezes Axpo Iberia.

Gaz produkowany ze źródeł odnawialnych może odegrać kluczową rolę w dekarbonizacji, jednocześnie pomagając w osiągnięciu szerszych celów w zakresie wykorzystania energii z OZE. Goldenergy zobowiązuje się do zakupu od Axpo całego biometanu produkowanego przez nowy zakład i udostępnienia go naszym klientom. Przekształcanie odpadów w energię jest dobrym przykład naszego ciągłego wkładu na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego – mówi Miguel Checa, prezes Goldenergy.

Inwestycja jest bardzo korzystna także dla samego gospodarstwa. Zmniejszy jego wpływ na środowisko, przekształcając to, co normalnie byłoby jedynie naturalnym nawozem, w energię, którą można codziennie wykorzystywać w portugalskich gospodarstwach domowych – dodaje José Luís Teixeira, administrator Teixeira do Batel.

Axpo Holding AG

Corporate Communications

medien@axpo.com

T 0800 44 11 00 (Schweiz) 
T +41 56 200 41 10 (International)

(08.00 - 17.30)

Więcej materiałów prasowych

Zobacz wszystkie

Grupa Axpo 29.05.2024

Axpo strategy continues to deliver results

Read more

Axpo Polska 27.05.2024

Axpo i Geberit z podpisały umowę na zakup gazu i energii elektrycznej

Czytaj więcej

International business 02.05.2024

Axpo and Ineos Oxide sign corporate PPA in Belgium

Read more