innowacje

Innowacje i digitalizacja

Jak innowacje działają na naszą korzyść

Każda firma chce być dziś innowacyjna. Ale co to konkretnie oznacza? Jak innowacje działają na naszą korzyść? Co robi Axpo w Świecie 4.0?

Kluczowe jest to, że chcemy innowacyjnie i strategicznie wykorzystać możliwości, jakie daje transformacja cyfrowa, aby efektywniej zarządzać istniejącymi obszarami działalności 
i rozwijać nowe, jeszcze bardziej rentowne.

Dlatego w Axpo digitalizacja jest istotnym tematem i znaczącym czynnikiem w strategii Grupy oraz w samym procesie innowacji. Procesy (takie jak na przykład księgowość) i interfejsy klienta zostały już zdigitalizowane w wielu obszarach firmy. Współpracujemy z partnerami takimi jak ETH Zurich w ramach regularnych hackathonów i angażujemy się w uczenie maszynowe, robotykę, blockchain i Internet rzeczy. Wykorzystujemy również drony i czujniki do różnych projektów oraz do optymalizacji kosztów.

Innowacyjne rozwiązania energetyczne

Dzięki innowacyjnym usługom, takim jak długoterminowe umowy na dostawę i zakup energii elektrycznej (Power Puchase Agreements, PPA), Axpo jest międzynarodowym liderem w zakresie dostaw energii i opracowywania rozwiązań energetycznych dostosowanych do potrzeb klientów. Axpo oferuje inwestorom w energię odnawialną indywidualne i długoterminowe umowy PPA po gwarantowanych cenach zakupu. Dzięki temu możliwa jest budowa nowych elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych, które nie są dotowane w ramach stałych taryf gwarantowanych. Duże zainteresowanie wykazują również konsumenci. Wiele firm przemysłowych chce działać w sposób zrównoważony i polegać na długoterminowych, opłacalnych i niezawodnych dostawach energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki umowom PPA Axpo wspiera rozwój energii odnawialnej, a tym samym pomaga w produkcji energii elektrycznej przyjaznej dla klimatu i zmniejszeniu emisji CO2.

Masz pytania? Czytaj dalej – konkretne przykłady Innovation@Axpo znajdziesz tutaj...

Elblox: cyfrowy rynek energii elektrycznej

  • Personalizacja energii elektrycznej
  • Relacje biznesowe Peer-2-Peer
  • Dostawcy energii jako partnerzy i usługodawcy
  • Digitalizacja łańcucha dostaw
  • Niskie koszty transakcji
  • Technologia blockchain

Wystarczy zamówić przyjazną dla środowiska energię elektryczną z elektrowni słonecznej sąsiada, z biogazowni lokalnego gospodarstwa rolnego lub z turbiny wiatrowej lokalnego dostawcy.

Elblox oferuje regionalnym dystrybutorom końcowym platformę, na której odbiorcy z danego regionu mogą cyfrowo skomponować swój własny mix energetyczny. Gwarancja pochodzenia jest gwarantowana przez blockchain. Regionalni operatorzy elektrowni słonecznych, wiatrowych, wodnych i na biomasę mają możliwość sprzedaży wyprodukowanej przez siebie energii elektrycznej bezpośrednio lokalnym odbiorcom końcowym.

W przyszłości odbiorcy energii elektrycznej staną się partnerami energetycznymi na równi z dostawcami energii elektrycznej. Platforma Elblox umożliwia pośrednikom (takim jak regionalny dostawca energii elektrycznej) utworzenie lokalnego, cyfrowego rynku energii elektrycznej. Dzięki temu ich klienci mogą tworzyć własny mix energetyczny.

Po udanym projekcie pilotażowym w Wuppertalu spółka zależna Axpo – Elblox – z powodzeniem uruchomiła w 2019 roku w Halle bazującą na technologii blockchain platformę do handlu zieloną energią elektryczną.

Więcej informacji o Elbox znajdziesz tutaj.

Drony sprawdzają sieci energetyczne

Brzęczą nad głowami i czasami zakłócają relaks z kawą na tarasie – użycie dronów jest obecnie dość powszechne. W Axpo korzysta się z nich do utrzymywania niezawodności sieci energetycznej. Drony umożliwiają skuteczną kontrolę około 7500 słupów energetycznych i naszych linii o długości około 2100 kilometrów, których nienaganny stan jest warunkiem koniecznym do bezpiecznego i niezawodnego przesyłu energii elektrycznej.

Do tej pory stan słupów i przewodów regularnie kontrolowali tylko elektromonterzy linii napowietrznych. Teraz mają wsparcie z powietrza. Dzięki dronom można przeprowadzać inspekcje systemu także wtedy, gdy linie są włączone, co zwiększa ich dostępność i obniża koszty. UAV (unmanned aerial vehicles – bezzałogowe statki powietrzne) mogą również wykonywać zdjęcia o wysokiej rozdzielczości z optymalnych kątów widzenia nawet w trudno dostępnych miejscach. Zdjęcia te pomagają w ocenie wszelkich uszkodzeń i określeniu środków naprawczych.

Przy okazji: drony są również udostępniane innym firmom w ramach dodatkowych usług.

Inspekcje linii wykonywane przez drony

Inspekcje systemów z powietrza za pomocą dronów – zwiększenie dostępności linii i obniżenie kosztów, zdjęcia o wysokiej rozdzielczości z różnych kątów widzenia.

Dowiedz się więcej

Elektrownia wodna 4.0

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii w dziedzinie energetyki wodnej Axpo chce stworzyć jeszcze bardziej atrakcyjne miejsca pracy, wygenerować większą wydajność, ograniczyć administrację i lepiej wykorzystywać inwestycje. Pierwsza w Szwajcarii cyfrowa elektrownia wodna została z powodzeniem wdrożona jako projekt pilotażowy w Sarganserland.

Dzięki zdobytemu w ramach programu Hydro 4.0 doświadczeniu Axpo Hydro Digital oferuje obecnie kompleksowe portfolio usług w zakresie cyfrowej transformacji elektrowni wodnych. Za pośrednictwem Digital Compass operatorzy elektrowni wodnych mogą otrzymać ocenę swojej obecnej sytuacji, w tym potencjalnych korzyści wynikających z nowego, cyfrowego sposobu pracy. Usługi w obszarze analityki służą w szczególności do gromadzenia danych technicznych i handlowych z elektrowni wodnych, udostępniania tych danych i wykorzystywania ich w procesie podejmowania decyzji. Procesy operacyjne związane z eksploatacją i utrzymaniem elektrowni wodnych są w całości wspierane cyfrowo. Nowa infrastruktura cyfrowa umożliwia zespołom pracowników w elektrowniach wodnych korzystanie z usług cyfrowych w dowolnym miejscu i czasie za pomocą urządzeń mobilnych i bezpiecznej komunikacji. Dział Axpo Hydro Digital jest odpowiedzialny za wydajne wdrożenie, obsługę i wsparcie wszystkich tych procesów.

Odkrywanie nigdy się nie kończy! Dlatego właśnie uruchomiliśmy nowy projekt pilotażowy. Pierwsze doświadczenia z dronami, autonomicznymi łodziami i modelowaniem 3D – pod hasłem ‘robotyka@hydro’ kryje się 9 ekscytujących przypadków zastosowania. Pojawia się tu zasadnicze pytanie: w jaki sposób możemy wspierać pracowników w naszych zakładach w zakresie obrazowania procesów w ich pracy, aby byli mniej narażeni na niebezpieczeństwa, szybciej uzyskiwali istotne informacje lub byli informowani o ważnych zmianach? Do końca 2022 roku, jeśli weryfikacja projektu wypadnie pozytywnie, chcemy zakończyć prace koncepcyjne i na ich podstawie rozszerzyć naszą ofertę usług.

Sztuczna inteligencja dla marketingu energii wiatrowej

W Hiszpanii Axpo z powodzeniem uruchomiło projekt, który ma pomóc w jeszcze skuteczniejszym wprowadzaniu na rynek energii wiatrowej na iberyjskich giełdach. Celem tych działań jest poprawa prognoz dotyczących wiatru, aby jak najdokładniej przywidywać produkcję energii wiatrowej oraz zminimalizować różnicę między prognozami a produkcją.

Projekt big data opiera się na algorytmach sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym – każdej nocy model prognostyczny jest sprawdzany i ulepszany na podstawie najnowszych danych.

Obecnie Axpo stopniowo wprowadza nową metodologię prognozowania również na innych rynkach europejskich.

ERIS zapewnia bezpieczeństwo sieci

Jakość sieci elektroenergetycznej ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw w Szwajcarii. Im lepsza sieć, tym bardziej niezawodnie energia elektryczna może być dostarczana do domu – przez cały czas i w odpowiednich ilościach. Axpo opracowało nową metodę pomiaru i oceny sieci elektrycznej. Dzięki niej bezpieczeństwo dostaw można ocenić za pomocą jednego kliknięcia myszką i w ukierunkowany sposób wesprzeć planowanie inwestycji. Metodologia ERIS opiera się na zaawansowanym oprogramowaniu, które bierze pod uwagę wszystkie parametry istotne dla sieci. Łącznie obliczanych, ważonych i ocenianych jest 39 różnych czynników. ERIS można również wykorzystać do porównania różnych wariantów optymalizacji sieci. Korzystający z sieci odbiorca odnosi korzyści, ponieważ koszty zawarte w cenie energii elektrycznej (około jednej trzeciej całkowitej kwoty) maleją.

Axpo oferuje ERIS także jako usługę dla innych operatorów sieci.

Wskaźnik jakości ERIS

Opracowany przez Axpo wskaźnik jakości ERIS jest narzędziem służącym do systematycznego określania i pomiaru bezpieczeństwa dostaw.

Więcej szczegółów na temat Eris znajdziesz tutaj.

Monitorowanie za pomocą smartfona

We wciąż stosunkowo młodej branży wiatrowej temat cyfryzacji już się pojawił. Na przykład w Volkswind, spółce zależnej Axpo, każda turbina wiatrowa jest wyposażona w dwa systemy, które stale monitorują jej działanie i przekazują informacje o wszelkich usterkach bezpośrednio na smartfony techników serwisowych. Wszystkie dane dotyczące systemu, takie jak temperatura, prędkość wiatru itp., mogą być oczywiście pobierane online. Każda turbina wiatrowa przesyła informacje do ogromnej bazy danych, dzięki której można kontrolować jej wykorzystanie.

Więcej na temat Volkswind:

www.volkswind.de