Schachspiel

Naszym celem
jest zapewnienie
lepszej przyszłości

Wizja

Chcemy rozwijać zrównoważony rozwój 


Nasze działania są determinowane realizacją celów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. Ludzi i środowisko traktujemy z szacunkiem. Długoterminowa rentowność zapewnia swobodę działania oraz konkurencyjność.

Chcemy być innowacyjni


Nasze myśli i działania kształtowane są przez nieustające poszukiwania optymalnych rozwiązań energetycznych dla naszych klientów. W tym celu opracowujemy i wdrażamy dedykowane produkty oraz usługi.

Chcemy być niezawodni


Jesteśmy szwajcarską firmą energetyczną i zapewniamy bezpieczeństwo, jakość i długoterminową współpracę. Nasze działania lokalne są wspierane międzynarodowym doświadczeniem Grupy Axpo.

Strategia

Dzięki połączeniu takich działań jak produkcja, traiding oraz rozwiązania dla klientów końcowych, Axpo tworzy wartość dodaną i dywersyfikuje ryzyko. Rozszerzamy swoją działalność dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii oraz innowacyjne, skrojone na miarę oferty dla Klientów w Europie i Stanach Zjednoczonych. Axpo otwiera nowe obszary biznesowe w oparciu o najnowocześniejsze technologie oraz perspektywy oferowane przez lokalne rynki. 

Jesteśmy impulsem do działania i zmian!

Nasze wartości

Niezawodność, zrównoważony rozwój i innowacyjność. Wartości te charakteryzują ponad 100-letnią historię Axpo, z których po dziś dzień korzystamy w celu usprawnieniu naszych działań. Jako niezawodny oraz przewidywalny partner, Axpo zwiększa swoje zaufanie i wiarygodność. Efektywność ekonomiczna, ekologia i odpowiedzialność społeczna jest głęboko zakorzeniona w naszych działalnościach biznesowych, a innowacyjność i pionierski duch są częścią DNA Axpo. Naszą pasją jest poszukiwanie lepszych rozwiązań każdego dnia.