Schachspiel

Geleceğin enerji şirketi

Strateji

Nordostschweizerische Kraftwerke NOK (2001’den beri “Axpo”), İsviçre’nin kuzeydoğu kantonları tarafından, ekonomik büyümeyi ve toplumun refahını teşvik etmek amacıyla üretici ve şebeke operatörü olarak kurulmuştur. Bugün Axpo, 30’dan fazla ülkede ve 40’dan fazla piyasada faaliyet göstermektedir. Şirket, İsviçre’nin en büyük yenilenebilir enerji üreticisidir, aynı zamanda enerji ticareti ile güneş ve rüzgar enerjisi pazarlamasında uluslararası bir liderdir.

Axpo, net bir büyüme stratejisi izlemektedir. Uluslararası faaliyetinde şirket, yenilenebilir enerji kaynakları geliştirilmesine ve geniş çaplı müşteri hizmetleri ile ticarete odaklanmaktadır. İsviçre içinde Axpo, karbonsuz enerjiye geçiş sürecindeki lider rolünü gitgide kuvvetlendirmektedir. Hidroenerji, rüzgar ve güneş enerjisine ilave olarak Axpo, batarya depolama sistemleri ve hidrojene de yatırım yapmaktadır. Axpo, müşterilerine özel enerji çözümleri tasarlamak ve enerji dolu bir hayat için yeni fikirleri oluşturmak amacıyla en üstün teknolojiyi kullanır. 

Misyonumuz

Misyonumuz, meslektaşlarımızla ve iş ortaklarımızla yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde bize her zaman yol gösteren pusulamızdır.

Açık, aktif ve dürüst şekilde iletişim kuruyoruz. Yaptığımızı söylüyoruz ve söylediğimizi yapıyoruz. Hareket tarzımız dürüstlük, şahsi sorumluluk, güven, hoşgörü ve saygı çerçevesinde şekillenmektedir.

Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bizimle işbirliği yapmaktan fayda sağlamalarını istiyoruz. Bu nedenle yenilikçi ürün ve hizmetler sunuyoruz.

Kârlılığımızın sürdürülebilir olmasını ve paydaşlarımıza katma değer yaratmayı istiyoruz. Böylelikle hareket özgürlüğümüzü ve rekabetçiliğimizi garanti altına alıyoruz.

Nitelikli, motivasyonu yüksek, performans odaklı, sosyal ve profesyonel yetkinliği yüksek çalışanları istihdam ediyoruz. Ortanın üstü performans için çekici bir iş ortamı sunuyoruz. Yöneticilerimizden, davranışlarıyla örnek olmalarını bekliyoruz.

Sorumluluk ve emniyet bilinci, insanlara ve çevreye karşı olan hareketlerimizi şekillendirmektedir.

Yeni fırsatları erkenden tespit ediyor ve onlardan faydalanıyoruz.

Values & behaviour

Daha fazla oku