Odbiór energii i certyfikatów

Odbiór energii i certyfikatów

Axpo oferuje umowy na zakup i sprzedaż energii odnawialnej (PPA) wszystkim Klientom, niezależnie od wielkości i od źródła wytworzenia energii.

Nasze usługi - Twoje korzyści:

  • Rozwiązania dopasowane do potrzeb i specyficznych wymagań każdego Klienta
  • Wysoka elastyczność operacyjna, przejrzystość i rynkowy charakter produktów i usług
  • Pełny zakres usług: dostęp do rynku, grafikowanie, bilansowanie, prawa majątkowe
  • Gwarancja bezpieczeństwa i pewności odbioru/dostaw
  • Zabezpieczenie ryzyka zmiany cen i poziomu przychodów/kosztów
  • Obsługa Klientów na wszystkich wiodących rynkach europejskich
  • Dodatkowe usługi i analizy rynkowe

Producenci mogą także skorzystać z naszej oferty obsługi kolorowych certyfikatów (CPA) i gwarancji pochodzenia energii.