Informacje prawne

Ochrona danych

Administratorem danych podanych podczas rozmowy telefonicznej na infolinii jest Axpo Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa. Państwa dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym w celach marketingowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administratorem Państwa danych Axpo Polska sp. z o.o. jest z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia o ochrony danych osobowych (dalej RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w prawnie uzasadnionym interesie tj. w celach marketingowych i prowadzenia badań i analiz sprzedaży i jakości usług Sprzedawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres realizacji Umowy oraz po jej wygaśnięciu do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wynikającego z właściwych przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym administratorom (np. właściwym operatorom sieci, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności lub podmiotom świadczącym usługi bankowe) lub zewnętrznym dostawcom usług (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, podatkowe, prawne, dystrybucyjne lub IT,) którzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w naszym imieniu.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby spółki matki Sprzedawcy- AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

W oparciu o Państwa dane osobowe możemy podejmować zautomatyzowanych decyzje, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, związane z realizacją Umowy lub przepisów prawa.

W każdym przypadku dotyczącym Państwa danych osobowych możecie się z nami kontaktować: telefonicznie, drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres privacy@axpo.pl.

Administratorem Państwa danych Axpo Polska sp. z o.o. jest z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa.

Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora), oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).

Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Angażujemy zewnętrznych dostawców usług (np. obsługa IT) do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby naszej spółki matki - AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres privacy@axpo.pl.

Administratorem danych, które umieszczasz w formularzu kontaktowym jest Axpo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa.

Twoje dane będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora), ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora), oraz na podstawie Państwa zgody, która może być w każdym czasie odwołana.

Dane będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, do czasu cofnięcia zgody oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Angażujemy zewnętrznych dostawców usług (np. obsługa IT) do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby naszej spółki matki - AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.

W oparciu o Państwa dane osobowe nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

W kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz się z nami kontaktować drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres privacy@axpo.pl.

Administratorem danych kandydatów do pracy jest Axpo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123, Warszawa.

Przetwarzamy twoje dane dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji, podstawę przetwarzania stanowią obowiązek wynikający z przepisów prawa – Kodeks Pracy (6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO). W przypadku podania przez Ciebie danych nie wynikających ze wspomnianego obowiązku podstawę prawną przetwarzania stanowić będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Dane są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Dodatkowo możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych w procesach rekrutacji prowadzonych w przyszłości. Podstawę przetwarzania stanowi Twoja zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  Twoja zgoda może być w każdym czasie odwołana. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Angażujemy zewnętrznych dostawców usług (m.in. obsługa HR, portale ogłoszeń o pracy) do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Twoje dane osobowe mogą również być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby naszej spółki matki - AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres privacy@axpo.pl

Administratorem z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 123, 02-017 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000020839 NIP: 5262483798, adres e-mail privacy@axpo.com.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu oferowania Państwu za pośrednictwem telefonu lub adresu e-mail oferty marketingowej produktów i usług Axpo Polska sp. z o.o.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda.

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców: dostawca usługi Salesbook, partnerzy handlowi należący do sieci sprzedaży Axpo Polska sp. z o.o.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby spółki matki Sprzedawcy- AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych,

c) usunięcia danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f) przenoszenia danych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu cofnięcia przez Państwa zgody, jednak nie dłużej niż 3 lata.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez tych danych nie moglibyśmy przedstawiać Państwu naszej oferty.

Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Axpo Polska spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 123, 02-017 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000020839 NIP: 5262483798, adres e-mail: privacy@axpo.pl .

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia Państwu oferty dotyczącej produktów i usług Axpo Polska sp. z o.o. oraz podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na oferowane przez Administratora produkty i usługi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców dostawca usługi Salesbook, partnerzy handlowi należący do sieci sprzedaży Axpo Polska sp. z o.o.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby spółki matki Sprzedawcy- AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.

Przysługuje Państwu prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych,

c) usunięcia danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f) przenoszenia danych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po złożeniu oferty.

Podanie danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty.

Są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, ponieważ bez nich nie moglibyśmy przedstawić Państwu oferty.

Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Axpo Polska spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 123, 02-017 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000020839 NIP: 5262483798, adres e-mail: privacy@axpo.pl .

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia Państwu oferty dotyczącej produktów i usług Axpo Polska sp. z o.o. oraz podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na oferowane przez Administratora produkty i usługi.

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od osoby działającej w imieniu państwa przedsiębiorstwa.

Posiadamy następujące kategorie Pańskich danych osobowych: imię, nazwisko, NIP, adres prowadzenia działalności, dane pomiarowe (zadeklarowane zużycie roczne), dane identyfikacyjne Punktu Poboru (adres PPE, kod PPE, numer licznika, grupa taryfowa), adres e-mail, numer telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców dostawca usługi Salesbook, partnerzy handlowi należący do sieci sprzedaży Axpo Polska sp. z o.o.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby spółki matki Sprzedawcy- AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.

Przysługuje Państwu prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

b) sprostowania danych osobowych,

c) usunięcia danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f) przenoszenia danych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po złożeniu oferty.

Podanie danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty.

Są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, ponieważ bez nich nie moglibyśmy przedstawić Państwu oferty.

Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.