Electricity

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700086.tv

 

273/2007. (X.19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700273.kor

 

12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.mek

 

Rendszerhasználati díjak 2022. július 1-től:

http://www.mekh.hu/rendszerhasznalati-dijak-2022-julius-1-tol

 

Hatályos Kereskedelmi Szabályzat:

https://mavir.hu/web/mavir/kereskedelmi-szabalyzat