Energia

Axpo w swojej ofercie posiada szeroką gamę produktów i usług, dzięki czemu możemy optymalnie dopasować rozwiązanie do potrzeb i planowanej przez Ciebie konsumpcji energii.

Rozwiązanie dopasowane do potrzeb, zoptymalizowane względem ryzyka

 

Zarządzanie energią niesie ze sobą wiele wyzwań dla uczestników rynku, szczególnie gdy stanowi ona duży udziału w kosztach. Axpo oferuje szeroką gamę produktów i usług energetycznych by móc skonstruować rozwiązanie odzwierciedlające potrzeby Twojej firmy. 

Współpracując z Axpo korzystasz z naszego sprawdzonego doświadczenia w handlu energią, zarządzaniu ryzykiem i analizy rynkowej, a jednocześnie czerpiesz korzyści z międzynarodowego zasięgu w Europie i USA. Indywidualnie podchodzimy do każdego klienta przygotowując model zakupowy w oparciu o Twój profil zużycia, skłonność do podejmowania ryzyka cenowego i ilościowego oraz tego, ile czasu chcesz na to poświęcić. 

Nasze modele zakupu energii:

Hurtowy obrót energią

 

Nasze usługi oparte o hurtowy obrót energią odpowiadają na potrzeby:

 • spółek obrotu energii, dużych klientów przemysłowych oraz domów maklerskich;
 • klientów pracujących na strukturyzowanych systemach zakupu energii posiadających odpowiednie doświadczenie i ekspertyzę;
 • klientów aktywnych na rynku energii.

 

Klienci Axpo korzystają z bezpośredniego dostępu do 14 rynków (poprzez giełdy i brokerów).

Wszystkie towary i produkty energetyczne będące w płynnym obrocie mogą zostać zakupione bezpośrednio z pomocą Axpo (Back-to-back transaction).

Rekomendujemy, aby obrót na rynku hurtowym oprzeć o właściwą umowę ramową.

Model zakupu oparty o stałą cenę

 

Model ten (tzw. Full Supply) pozwala na zabezpieczenie stałej ceny zakupu energii na okres od 1 roku do nawet 10 lat.

Zakup energii ze stałą ceną jest odpowiednim rozwiązaniem dla:

 • małych i średnich przedsiębiorstw;
 • odbiorców ceniących bezpieczeństwo podyktowane wymogami długoterminowego planowania kosztów (stała cena daje komfort prostej i wiarygodnej estymacji kosztów);
 • firm posiadających ograniczone zasoby do regularnego zarządzania energią - kontrakt jest praktycznie bezobsługowy i nie wymaga nakładu czasu po stronie klienta.
Czy istnieje ryzyko po stronie klienta?
 • Całkowity koszt energii zależy jedynie od ilości zużytej energii.
Jakie ryzyko z Klienta przenosi Axpo na siebie?
 • Ryzyko cenowe (zmiany cen na hurtowym rynku energii)
 • Ryzyko wynikające ze zmian w profilu zużycia (większe bądź mniejsze niż planowane zużycie)
 • Pokrywamy ryzyko związane z kosztami bilansowania i koszt przygotowania prognozy zużycia

Model zakupu oparty o strukturyzowane rozwiązania
  

Strukturyzowany model zakupu energii (tzw. Structured Full Supply) jest przede wszystkim odpowiedni dla firm, które chcą być blisko rynku, mieć odpowiedni dostęp do informacji oraz czerpać korzyści ze zmienności ceny.

Dzięki strukturyzowanemu rozwiązaniu zyskujesz:

 • minimalizowanie ryzyka poprzez zdywersyfikowane zakupy energii;
 • zakup produktów z różnymi terminami dostawy;
 • zabezpieczenie długoterminowych cen zakupu energii w Polsce produktami oferowanymi na europejskim rynku energii;
 • zabezpieczone wolumeny mogą zostać skorygowane przed rozpoczęciem dostaw;
 • różnica pomiędzy wolumenem zabezpieczonym na rynku terminowym, a wolumenem zużytym, jest rozliczana na rynku spot (poprzez godzinowe ceny energii);
Axpo pokrywa: 
 • koszty przygotowania prognoz na potrzeby Operatora,
 • ryzyko związane z kosztami bilansowania.

Model transzowego zakupu energii 
  

Zakup energii w modelu transzowym jest odpowiednim rozwiązaniem dla firm, które chcą:

 • zminimalizować ryzyko cenowe poprzez uśrednienie ceny z kilku momentów zakupu;
 • czerpać korzyści w przypadku pozytywnych wahań rynku - czas zakupu i wielkość wolumenu są określane przez Klienta;
 • wykorzystać doświadczenie, wiedzę i ekspertyzę Axpo - wspieramy naszych Klientów raportami  i analizami rynkowymi;
 • poznać cenę energii przed rozpoczęciem jej dostaw - wszystkie transze są realizowane przed dostawą.

 

Założenia transzowego zakupu energii:
 • cena transzy zależy od cen rynkowych,
 • liczba transz zależy od ilości energii planowanej do zakupienia,
 • Axpo pokrywa ryzyko związane z kosztami bilansowania i prognozy zużycia.

 

Zarządzanie portfelem

 

W Axpo czerpiesz korzyści z długiego doświadczenia naszych traderów i ekspertyzy naszych analiz rynkowych. Razem z Tobą tworzymy strategię podejścia do ryzyka, która odpowie Twoim potrzebom. Oferujemy:

 • szczegółowe raporty rynkowe z najważniejszych europejskich rynków energetycznych,
 • doradztwo naszych ekspertów,
 • dostęp do rynku spot i kontraktów terminowych z cenami OTC podawanymi na bieżąco,
 • Customer Portal - dedykowany Portal Klienta z najważniejszymi informacjami z rynku.

Rozwiązania dostosowane do potrzeb

 

Standardowe rozwiązania nie odpowiadają zróżnicowanym wymaganiom i potrzebom Twojej firmy? Wysłuchamy Cię i wspólnie wypracujemy rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom.

 
Co możemy zaoferować?
 • analizę profilu zużycia i możliwych zagrożeń,
 • optymalizację ryzyk, 
 • kombinację różnych usług i produktów odpowiadających na Twoje potrzeby,
 • wysoko oceniane przez rynek metody zarządzania ryzykiem.

Napisz do nas

Niezależnie od tego, jakiego rozwiązania na energię szukasz, jesteśmy w stanie zapewnić Ci profesjonalne i odpowiadające Twoim potrzebom wsparcie. Będzie nam miło zaprezentować rozwiązania na spotkaniu.

Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna do przedstawienia oferty.

Podane dane osobowe będą przetwarzane, aby skontaktować się z Państwem w celu przekazania informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez Axpo Polska sp. z o.o. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności dostępnej tutaj.