Gaz ziemny

W celu optymalnego zaspokojenia zapotrzebowania na gaz ziemny Axpo posiada portfolio produktów i rozwiązań, które zostaną odpowiednio dopasowane do indywidualnego profilu Twojej firmy.

Axpo zapewnia elastyczne podejście w działaniu

Codzienna zmienność konsumpcji i cen gazu stawiają naszych klientów przed dużymi wyzwaniami.  Dlatego w Axpo oferujemy szeroką gamę produktów i spersonalizowane usługi, aby optymalnie zaadresować potrzeby zużycia paliwa gazowego w Twojej firmie. Dzięki temu korzystasz z potwierdzonego doświadczenia w obrocie, zarządzaniu ryzykiem i analizie rynkowej, jak również naszej międzynarodowej obecności.

Charakterystyka zużycia gazu, skłonność do podejmowania ryzyka w zakresie ceny i ilości oraz czas jaki chcesz poświęcić na zarządzenie jego zakupem wpłyną na dobór modelu zakupowego. Przy współpracy z nami korzystasz z szerokiego portfolio produktów, które obejmuje zarówno zakup hurtowy, jak również spersonalizowane rozwiązania.

Możemy zaoferować Państwu następujące produkty:

Produkty hurtowe

Nasze usługi oparte o hurtowy obrót gazem odpowiadają na potrzeby:

 • spółek obrotu energii, dużych klientów przemysłowych oraz domów maklerskich,
 • klientów pracujących na strukturyzowanych systemach zakupu gazu posiadających odpowiednie doświadczenie i ekspertyzę,
 • klientów aktywnych na rynku obrotu gazem.

Klienci Axpo korzystają z dostępu do rynku TGE, NCG oraz  TTF oraz (poprzez giełdy i brokerów).

Wszystkie towary i produkty gazowe będące w płynnym obrocie  mogą zostać zakupione bezpośrednio z pomocą Axpo (Back-to-back transaction).   

Rekomendujemy, aby obrót na rynku hurtowym oprzeć o właściwą umowę ramową.   

Zakup w stałej cenie typu Full Supply

Model ten (tzw. Full Supply) pozwala na zabezpieczenie stałej ceny zakupu gazu na okres od 1 roku do 4 lat.

Zakup gazu ze stałą ceną jest odpowiednim rozwiązaniem dla:
 • małych i średnich przedsiębiorstw,
 • odbiorców ceniących bezpieczeństwo podyktowane wymogami długoterminowego planowania kosztów (stała cena daje komfort prostej i wiarygodnej estymacji kosztów),
 • firm posiadających ograniczone zasoby do regularnego zarządzania zakupami gazu - kontrakt jest praktycznie bezobsługowy i nie wymaga nakładu czasu po stronie klienta.
Po stronie klienta
 • Całkowity koszt gazu zależy jedynie od ilości jego zużycia.
Po stronie Axpo
 • Ryzyko cenowe (zmiany cen na rynku hurtowym).
 • Ryzyko wynikające ze zmian w profilu zużycia (większe bądź mniejsze niż planowane zużycie).
 • Axpo pokrywa ryzyko związane z kosztami bilansowania i koszt przygotowania prognozy zużycia.

Model zakupu oparty o strukturyzowane rozwiązanie

Strukturyzowany model zakupu gazu (tzw. Structured Full Supply) jest przede wszystkim odpowiedni dla firm, które chcą być blisko rynku, mieć odpowiedni dostęp do informacji oraz czerpać korzyści ze zmienności ceny. Dzięki strukturyzowanemu rozwiązaniu zyskujesz:

 • minimalizowanie ryzyka poprzez zdywersyfikowane zakupy gazu;
 • zakup produktów z różnymi terminami dostawy;
 • zabezpieczenie długoterminowych cen zakupu gazu w Polsce produktami oferowanymi na europejskim rynku gazu;
 • zabezpieczone wolumeny mogą zostać skorygowane przed rozpoczęciem dostaw;
 • różnica pomiędzy wolumenem zabezpieczonym na rynku terminowym, a wolumenem zużytym, jest rozliczana na rynku spot (poprzez dzienne ceny gazu);
 • Axpo pokrywa ryzyko związane z kosztami bilansowania i koszt generowania prognozy zużycia.

Model transzowego zakupu gazu  

Zakup gazu w modelu transzowym jest odpowiednim rozwiązaniem dla firm, które chcą:

 • zminimalizować ryzyko cenowe poprzez uśrednienie z kilku momentów zakupu;
 • czerpać korzyści w przypadku pozytywnych wahań rynku - czas zakupu i wielkość wolumenu są określane przez klienta;
 • wykorzystać doświadczenie, wiedzę i ekspertyzę Axpo - wspieramy naszych klientów raportami  i analizami rynkowymi;
 • poznać cenę gazu przed rozpoczęciem jego dostaw - wszystkie transze są realizowane przed dostawą.

 

Założenia transzowego zakupu gazu:
 • cena transzy zależy od cen rynkowych,
 • liczba transz zależy od ilości gazu planowanego do zakupienia,
 • Axpo pokrywa ryzyko związane z kosztami bilansowania i koszt przygotowania prognozy zużycia.

Napisz do nas

Niezależnie od tego, jakiego rozwiązania na energię szukasz, jesteśmy w stanie zapewnić Ci profesjonalne i odpowiadające Twoim potrzebom wsparcie. Będzie nam miło zaprezentować rozwiązania na spotkaniu.

Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna do przedstawienia oferty.

Podane dane osobowe będą przetwarzane, aby skontaktować się z Państwem w celu przekazania informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez Axpo Polska sp. z o.o. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności dostępnej tutaj.