Zarządzanie portfelem i trading

Kontrolujemy ryzyko i optymalizujemy cenę

Wspieramy w zarządzaniu portfelem przedsiębiorstwa energetyczne działające na rynku europejskim. Nasze produkty i usługi opierają się o lokalną obecność i zabezpieczenie cen poparte wszechstronną strategią zarządzania portfelem. Axpo posiada ustrukturyzowane podejście, które wpływa na niskie ceny energii, lepszą kontrolę poprzez szeroką ekspertyzę w zarządzaniu ryzykiem i raportowaniu oraz dzięki wykorzystaniu możliwości na różnych rynkach.

Twoje korzyści

  • Jeden kontakt w kwestii zarządzenia portfelem i gdy zaistnieje potrzeba dostępu do lokalnej i międzynarodowej ekspertyzy.
  • Ujednoliconą metodologię oraz raportowanie dla jednego portfela.
  • Niższe koszty dzięki ekonomii skali.