Corporate PPA

Wykorzystanie 100% energii ze źródeł odnawialnych staje się dla przedsiębiorstw przemysłowych standardem. W zależności od potrzeb strategicznych klientów oferujemy różne rozwiązania na zakup zielonej energii.

Twoje korzyści

  • Zakup energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja śladu węglowego (CO2) poprzez zmniejszenie emisji.
  • Wzmocnienie wizerunku marki jako firmy prowadzącej biznes w sposób zrównoważony.
  • Zarządzanie ryzykiem zmienności cen energii bez uprzedniego angażowania kapitału.
  • Zakup energii z dowolnej lokalizacji.
Fizyczny Corporate PPA

Przy rozwiązaniu fizycznego PPA (Power Purchase Agreement) energia trafia ze źródła odnawialnego do polskiej lub europejskiej sieci, a Axpo dostarcza ustalony wolumen energii do klienta po ustalonej cenie PPA. 

* of the plant ** Guarantee of Origin

 

Finansowy Corporate PPA
Finansowy PPA (znany również jako wirtualny) polega na ustaleniu ceny energii wynikającej z PPA z Axpo. Dodatkowo, klient otrzymuje ofertę umowy w jednym z modeli zakupu energii oferowanych przez Axpo. Na koniec każdego miesiąca, wspólnie z klientem jest rozliczana finansowo różnica pomiędzy ustaloną ceną PPA, a ceną rynkową spot (Contract of Differences CfD).  

* of the plant ** Guarantee of Origin

 

Napisz do nas

Niezależnie od tego jakiego rozwiązania na energię szukasz jesteśmy w stanie zapewnić Ci profesjonalne i odpowiadające Twoim potrzebom wsparcie. Będzie nam miło zaprezentować rozwiązania na spotkaniu.

Cała treść Obowiązku Informacyjnego dostępna jest tu: Obowiązek informacyjny