Axpo lanserar vindkraftsverksamhet i Finland

20.03.2023 - Axpo lanserar ny vindkraftsverksamhet i Finland för att utveckla, bygga och driva vindkraftsparker i landet. Ett nytt kontor har öppnats i Vasa för detta ändamål. Teamet kommer att ha ett nära samarbete med det övriga Axpo-teamet i Helsingfors.

Den schweiziska energikoncernen Axpo firar den officiella starten av sin vindkraftsverksamhet i Finland genom att öppna en ny bas för sitt dedikerade team för förnybar energi. Från sitt kontor i Vasa - en viktig nordisk energihubb och hemvist för det prestigefyllda årliga evenemanget Energy Week - kommer Axpo att utveckla, bygga och driva vindkraftsparker i hela Finland.

Axpo planerar att förvärva utvecklingsprojekt i alla skeden och av alla storlekar samt att starta upp egna projekt. Under ledning av verkställande direktör Joakim Ingves har vindkraftsteamet för avsikt att fortsätta växa under en överskådlig framtid.

Ny verkställande direktör för vindkraftsverksamheten i Finland

I samband med offentliggörandet sade Katja Stommel, chef för divisionen Vind på Axpo: "Vi är mycket glada över att ha Joakim Ingves ombord. Som en erfaren och mycket motiverad ledare kommer han att driva våra ambitioner för den mycket aktiva och spännande finska marknaden under de kommande åren, öppna nya möjligheter och identifiera potentiella projektpartners. Joakims team kommer också att ha ett nära samarbete med Axpos befintliga filial för energihandel och ursprungsverksamhet i Helsingfors för att hjälpa till att etablera och utveckla vår verksamhet i hela landet."

Stärker Axpos vindkraftsambitioner

Finland erbjuder utmärkta möjligheter att bidra till att uppnå Axpos ambitiösa mål att utöka vindkraftskapaciteten under det kommande decenniet. Totalt har Axpo som mål att utveckla tre gigawatt vindkraft fram till 2030, och dagens offentliggörande markerar en viktig milstolpe i utvecklingen av vindkraft i Finland.

Joakim Ingves förklarade: "Enligt regeringens planer har Finland som mål att vara klimatneutralt år 2035. För att uppnå detta måste byggandet av landbaserad vindkraft påskyndas. Axpo vill gärna bidra till detta mål. Vi har redan haft positiva inledande diskussioner med ett antal intresserade markägare och kommuner."

Marknadsledande på den franska vindkraftsmarknaden

Axpo har genom sitt helägda dotterbolag Volkswind utvecklat mer än 80 vindkraftsparker i Tyskland och Frankrike med en total installerad kapacitet på över 1 470 MW. I Frankrike är Axpo ett av de ledande företagen inom utveckling och byggande av vindkraftparker.

Axpo Holding AG

Corporate Communications

medien@axpo.com

T 0800 44 11 00 (Schweiz) 
T +41 56 200 41 10 (International)

(08.00 - 17.30)

More media releases

Show all

International business 15.02.2024

Borealis och Axpo tecknar två nya långsiktiga inköpsavtal för vindkraft

Read more

International business 12.02.2024

Axpo öppnar sin första storskaliga batterilagrings- anläggning i Sverige

Read more

International business 08.12.2023

Axpo, Egmont och Soltech Energy Solutions tecknar elköpsavtal för ny solcellsanläggning i Sverige

Read more