Din individuella energilösning

Energihantering innebär stora utmaningar för marknadsaktörerna. För att på ett optimalt sätt kunna möta ert energibehov erbjuder Axpo ett brett utbud av produkter och tjänster som kan skräddarsys efter era specifika krav. Dessutom drar ni också nytta av Axpos breda infrastruktur i hela Europa, allt från vattenkraftverk i vissa schweiziska kantoner till vindkraftparker i Nordsjön. Den här lokala närvaron ger Axpo hög kompetens på alla marknader.

Varför Axpo?

Axpos unika struktur förstärks med stark handel och lokalt förankrade origination teams, som innebär att kunden får:

 • Skräddarsydda produkter och tjänster
 • Stark och tillförlitlig motpart
 • Tillgång till lokal kunskap och fysisk lokal närvaro
 • Stark meritlista inom analys
 • Unik access till marknaden

Vår inköpsmodell - din fördel

Axpo erbjuder en kontaktpunkt för både fysiska och finansiella elprodukter med enkla lösningar för våra kunder, vilket gör det enkelt för dem att snabbt komma in på elmarknaden. Axpo är aktiva i hela värdekedjan, från producering av el tills den säljs till privata konsumenter. Detta innebär att Axpo kan erbjuda ytterst kundanpassade produkter. Det kommer alltid finnas en lösning som passar dina behov.

Axpo kan erbjuda ett brett utbud av tjänster inom el:

 • Full leverans
 • Standardprodukter
 • Strukturerat inköp
 • Portföljhantering och handel
 • Prissäkringsprodukter och riskhantering
 • Förnybar energi och ursprungsgarantier (GoO)
 • Balanshantering och marknadstillträde
 • Tillgång till de viktigaste internationella handelsplattformarna
 • Marknadsrapporter

Vi är fulla av energi för:

Finansiell El

Skräddarsydda finansiella ellösningar som uppfyller dina behov

Read more

Fysisk El

Axpo erbjuder balansansvar och fysisk hantering för industrier, elhandlare och vindkraftsägare

Read more

PPA

PPA är en investering i en grönare framtid

Read more

Verktyg för Prissättning och Prissäkring

Axpo Price är ett skräddarsytt verktyg för att hjälpa elhandlare med prisberäkning och prissäkring på elmarknaden

Read more

Kontakta vårt origination team

Oavsett vilken energilösning du behöver kan vårt skickliga origination team ge dig kompetent support. Kontakta oss gärna för att diskutera dina behov och låt oss förklara vad vi kan göra för dig i ett personligt möte. Möjligheterna är oändliga.