Finansiell El

Axpo erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster som är skräddarsydda efter dina behov för att på ett optimalt sätt uppfylla dina energikrav.

Skräddarsydda lösningar för finansiell el

Axpo erbjuder finansiella prissäkringsprodukter för både köpare och säljare, som industrier, elhandlare och vindkraftsparkägare. När du väljer Axpo får du en stark och pålitlig motpart som har kunskapen och förmågan att snabbt prissätta olika komplexa strukturer. Axpo kan hjälpa dig att identifiera de olika riskerna och erbjuder en uppsättning produkter som i sin tur kommer hjälpa dig att hantera riskerna. 

Axpo kan erbjuda skräddarsydda lösningar, men här är några prissäkringsinstrument vi erbjuder:

  • Futures
  • Forwards
  • Optioner
  • Olika derivatkombinationer
  • Portföljförvaltning

Kontakta vårt origination team

Oavsett vilken energilösning du behöver kan vårt skickliga origination team ge dig kompetent support. Kontakta oss gärna för att diskutera dina behov och låt oss förklara vad vi kan göra för dig i ett personligt möte. Möjligheterna är oändliga.

Axpo erbjuder fysisk leverans för alla finansiella elprodukter

Fysisk El

Axpo erbjuder balansansvar och fysisk hantering för industrier, elhandlare och vindkraftsägare

Read more