Axpo Price

Axpo Price erbjuder elhandlare ett verktyg där de snabbt och enkelt kan prissäkra ett fast prisavtal vid försäljning till slutkonsumenter. Plattformen beräknar och prissäkrar också rätt mängd elcertifikat och kostnaden för att sälja dessa. Allt detta baseras på slutkonsumenternas profiler. Allt detta finns bara ett klick bort.

Vårt unika prisberäknings- och prissäkringsverktyg för elhandlare

Elmarknadsprisernas volatilitet på senare år, i kombination med pressade marginaler, har visat på riskerna inom elförsäljning. En nyckel till riskminskning är att öka effektiviteten i prissättning och prissäkring. Axpo har under lång tid erbjudit och utvecklat Axpo Price, ett onlineverktyg för prissättning och prissäkring som gör att du kan hantera dessa risker på bästa sätt. Med Axpo Price kan du på några sekunder beräkna priser och prissäkringar i realtid. Du kan också prissätta olika kundprofiler i valfri valuta i hela Norden. 

Hantera dessa risker med bara ett klick:

  • Prisrisk för el
  • Prisrisk för elcertifikat
  • Prisområdesrisk (EPAD)
  • Valutarisk
  • Huvuddel av profilrisken

Om du vill veta mer om Axpo Price och hur det kan hjälpa dig och ditt företag, kontakta vårt origination team som gärna hjälper dig.

Kontakta vårt origination team

Oavsett vilken energilösning du behöver kan vårt skickliga origination team ge dig kompetent support. Kontakta oss gärna för att diskutera dina behov och låt oss förklara vad vi kan göra för dig i ett personligt möte. Möjligheterna är oändliga.

Läs mer om våra produkter och tjänster

Elcertifikat

Vi kan erbjuda både standardprodukter och skräddarsydda lösningar inom elcertifikat för Norge och Sverige

Read more

Ursprungsgarantier

Vi kan handla med ursprungsgarantier för alla typer av förnybar elproduktion

Read more

Fysisk El

Axpo erbjuder balansansvar och fysisk hantering för industrier, elhandlare och vindkraftsägare

Read more

Finansiell El

Skräddarsydda finansiella ellösningar som uppfyller dina behov

Read more