Finansiella oljeprodukter

Axpo erbjuder en mängd olika finansiella oljeprodukter till flera olika kundsegment. För att kunna göra detta har vi tillgång till en omfattande verktygslåda att arbeta med. På de underliggande produkterna har vi ett fullständigt OTC-handelsmandat för hela fatet. Detta innefattar allt från tung eldningsolja och diesel till petrokemikalier. Instrumenten vi erbjuder är vanliga futures och swaps men också motsvarande optionsstrukturer. Vi är flexibla både vad gäller volymer och löptider.

Vi använder gärna vår djupa kunskap om marknaderna och flexibla mandat för att hjälpa våra kunder hantera sina oljerisker på bästa möjliga sätt. För investerare kan vi erbjuda marknadstillträde till alla OTC-oljeprodukter samt listade avtal. Detta kan möjliggöras utan att marginaler behövs, vilket sparar pengar och gör det enkelt att öppna eller stänga positioner.

Vi handlar med olja på konkurrenskraftiga villkor och och har tillträde till alla relevanta marknader.

Kontakta oss om du vill veta mer om prissäkringar eller investeringar på oljemarknaden.

Kontakta vårt origination team

Oavsett vilken energilösning du behöver kan vårt skickliga origination team ge dig kompetent support. Kontakta oss gärna för att diskutera dina behov och låt oss förklara vad vi kan göra för dig i ett personligt möte. Möjligheterna är oändliga.

Utforska vårt erbjudande inom gas

Vi säkerställer bra prissättning, omfattande erfarenhet och skräddarsydda lösningar inom gas och biogas

Magasin

From start-up to value-added trader

Axpo Singapore’s Managing Director on building a successful business from scratch

Read more

Scaling up a business while keeping its DNA

A Dutchman with a knack for smooth sailing

Read more

Ensuring Switzerland’s security of supply this winter

How Axpo plays a key role in finding alternatives to Russian gas

Read more