Gröna produkter

Den som vill optimera sin elanvändning med mervärde för miljön kan dra nytta av vårt omfattande utbud av olika gröna elcertifikat och ursprungsgarantier i olika kvaliteter. Grön energi är en marknad som hela tiden växer. Axpo är en av de mest aktiva handlarna när det gäller gröna certifikat. Vi har en stark position och en stor marknadsandel.

Gröna produkter

  • Portföljförvaltning
  • Tillgång till både likvida och illikvida marknader   
  • Registerhantering och djup kunskap om juridiska förhållanden
  • Hög flexibilitet och starkt kundfokus
  • Snabba reaktioner på ändrade förutsättningar

 

Dra nytta av våra tjänster när det gäller certifikathandel och gör din verksamhet redo för framtiden. 

Läs mer om våra gröna produkter

Biogas

Vi är EU-certifierade för handel med biogas så att vi kan leverera hållbar gas till kunder i Sverige

Read more

Elcertifikat

Vi kan erbjuda både standardprodukter och skräddarsydda lösningar inom elcertifikat för Norge och Sverige

Read more

Kontakta vårt origination team

Oavsett vilken energilösning du behöver kan vårt skickliga origination team ge dig kompetent support. Kontakta oss gärna för att diskutera dina behov och låt oss förklara vad vi kan göra för dig i ett personligt möte. Möjligheterna är oändliga.

Magasin

Highway 4.0

Solar energy in the transport sector – research and pilot projects

Read more

Solar power from the mountains – how does that work?

Test your energy knowledge (4)

Read more

Axpo no. 1 at solar auction in France

The Axpo subsidiary Urbasolar has gained a market share of 38 per cent in tenders for solar canopies.

Read more