Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Tutaj znajdziesz najważniejsze dokumenty do pobrania

Oferta

 • „oferta” dostępna w serwisie oraz przedstawione warunki nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, 
 • przesłanie przez Axpo projektu Umowy nie stanowi złożenia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, 
 • potwierdzenie otrzymania oferty (podpisanej przez Użytkownika projektu Umowy) nie stanowi jej przyjęcia;
 • Umowa jest zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika od Axpo potwierdzenia zawarcia Umowy wraz z linkiem do Umowy, przy czym Axpo może nie przyjąć oferty Klienta, tj. odmówić zawarcia Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.

Oferujemy konkurencyjne ceny energii, ponieważ zakupujemy energię bezpośrednio na Towarowej Giełdzie Energii. Ponadto, w odróżnieniu do innych spółek energetycznych, nie nakładamy dodatkowych opłat, które powodują wzrost rachunków, a nasi klienci korzystają wyłącznie z zielonej energii!

Axpo Polska jest częścią Grupy Axpo z siedzibą główną w Szwajcarii, będącej wytwórcą, partnerem w obrocie oraz sprzedawcą energii dla 3 milionów Klientów w ponad 30 krajach. Ponad 100-letnia obecność na europejskim rynku oraz przeszło 20 lat działalności w Polsce są potwierdzeniem naszego doświadczenia. Połączenie tej ekspertyzy ze stabilnością finansową to kapitał zakładowy w Polsce w wysokości 241 250 000 złotych, który daje pewność wywiązania się z oferowanych usług. 

Zapoznaj się z raportem wyników finansowych.

Twoja cena będzie zależała od cennika, który tworzony jest na podstawie aktualnych cen energii i gazu na Towarowej Giełdzie Energii, grupy taryfowej, jaką posiadasz, liczby punktów poboru energii oraz długości trwania umowy.

Taryfa energetyczna to plan cenowy, na podstawie którego sprzedawcy energii elektrycznej proponują prąd swoim klientom. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaką masz grupę taryfową, spójrz na swój obecny rachunek za energię.

Skrót PPE oznacza „punkt poboru energii”, a PPG oznacza „punkt poboru gazu”. Oba oznaczają punkt (np. budynek biurowy/halę produkcyjną/dom) posiadający swój licznik, który umożliwia rejestrację danych pomiarowych. Jeśli pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno urządzenie pomiarowe (licznik), to każde z nich jest osobnym punktem poboru. Każdy PPE/PPG ma numer identyfikacyjny nadany przez OSD. Numer swojego PPE/PPG znajdziesz na obecnej fakturze.

Skrót OSD oznacza „operator systemu dystrybucyjnego”, którego potocznie nazywa się „operatorem” lub „dystrybutorem”. Operatorzy systemu dystrybucyjnego mają infrastrukturę konieczną do przesyłania energii do Twojej firmy i są różni w zależności od regionu, w jakim znajduje się Twoja firma. Nazwę swojego OSD znajdziesz na fakturze za usługi dystrybucji.

Możesz wybrać umowę na okres od 12 do nawet 60 miesięcy. Przez cały czas obowiązywania umowy dajemy Ci gwarancję stałej ceny, czyli niezmienną stawkę za kWh, oraz zieloną energię bez dodatkowych opłat.

Twoja aktualna faktura (czyli taka, która nie jest starsza niż 6 miesięcy) zawiera szereg indywidualnych informacji (np. numer punktu poboru energii, aktualną stawę za kWh), które są niezbędne do przygotowania kalkulacji realnych oszczędności oraz umowy, i pozwoli nam bezproblemowo przejść przez proces zmiany sprzedawcy.

 • Dobierzemy najlepszą ofertę cenową i pokażemy, jakie oszczędności możesz uzyskać.
 • Zagwarantujemy, że Twój prąd w 100% będzie miał pokrycie w zielonej energii.
 • Stawiamy sobie za cel, aby nasza współpraca była jak najprostsza i zawsze wysokiej jakości, dlatego zaproponujemy transparentną umowę z możliwością podpisania jej online i łatwe rozliczenia z pomocą e-BOK Moje Axpo oraz e-faktury. 

Umowa przez internet

Tak! Przy zawieraniu umowy przez internet wykorzystujemy podpis elektroniczny Autenti. To bezpieczna i wygodna metoda.

Bezpieczna, bo masz gwarancję, że podpisujesz dokument, w którym nie można zmienić treści i nikt poza Tobą nie ma do niego wglądu. Masz też pewność potwierdzenia tożsamości za pomocą weryfikacji SMS. Dzięki technologii Autenti szyfrujemy dane 256-bitowym kluczem, wykorzystujemy certyfikat Premium EV SSL, używamy algorytmów kryptograficznych i w pełni bezpiecznie archiwizujemy Twoje dane.

Wygodna, bo nieważne, gdzie jesteś – w pracy, w domu czy w podróży – wystarczy połączenie z pocztą e-mail i możesz podpisać umowę na smartfonie, tablecie lub laptopie.

Autenti to platforma do autoryzacji dokumentów i zawierania umów online. Połącznie innowacyjnej technologii oraz środowiska prawnego umożliwia zawarcie podpisu elektronicznego.

Dzięki innowacyjnej technologii Autenti Twoje dane szyfrowane są 256-bitowym kluczem, zabezpieczone certyfikatem Premium EV SSL oraz algorytmami kryptograficznymi. Masz pewność bezpiecznej archiwizacji danych i weryfikacji tożsamości za pomocą e-mail i SMS.

Umowa i pełnomocnictwo do umowy podpisywane przez Autenti są prawnie wiążące na terenie całej Unii Europejskiej. Podpis elektroniczny Autenti spełnia wymogi określone w Kodeksie Cywilnym oraz w rozporządzeniu eIDAS.

Zmiana sprzedawcy – energia

Zmienić sprzedawcę może dowolny odbiorca, czyli każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. 

Nie ma takiej możliwości. Spółki dystrybucyjne są naturalnym monopolistą na danym terenie, dlatego po zmianie sprzedawcy Klient pozostaje u tego samego dystrybutora. Zmienia się jedynie sprzedawcę energii elektrycznej. 

Oczywiście. Przygotujemy dla Twojej firmy szczegółowe wyliczenia. Skontaktuj się z nami:

 • telefonicznie pod numerem 22 452 53 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00, koszt połączenia wg stawek operatora)
 • mailowo na adres oferta@axpo.pl
 • lub wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej.

Jedyną niezbędną czynnością jest podpisanie umowy sprzedaży wraz z pełnomocnictwem do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy. Pamiętaj, że możesz zrobić to za pośrednictwem internetu, wykorzystując do tego podpis elektroniczny! Resztę formalności dopełnią w Twoim imieniu nasi specjaliści – i to bezpłatnie!

Pełnomocnictwo jest potrzebne do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy energii w Twoim imieniu, a dokładnie zgłoszenia Twojej firmy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dopełnimy u OSD formalności związanych ze zmianą sprzedawcy energii na Axpo. Pełnomocnictwo nie upoważnia nas do żadnych innych działań w Twoim imieniu. W skrócie – potrzebujemy go wyłącznie do tego, aby zaoszczędzić Twój czas i bezpłatnie przeprowadzić formalności za Ciebie. 

Nie, zmiana sprzedawcy na Axpo jest bezpłatna, a wszystkimi formalnościami zajmujemy się w Twoim imieniu. Warto pamiętać, że inni sprzedawcy niekiedy pobierają związane z tym procesem opłaty. 

Zmiana sprzedawcy nie powinna trwać dłużej niż 30 dni od momentu podpisania umowy z Axpo. Na każdym etapie procesu zmiany sprzedawcy otrzymasz powiadomienie e-mail lub SMS. Może się zdarzyć, że Twój obecny sprzedawca wydłużył termin wypowiedzenia lub uniemożliwił wypowiedzenie podczas trwania umowy. W takich wyjątkowych przypadkach proces przejścia do Axpo może się wydłużyć, o czym zostaniesz przez nas poinformowany.

W każdym momencie! Jeżeli posiadasz obecnie umowę na czas nieokreślony, zmianę sprzedawcy możemy przeprowadzić w 30 dni. W przypadku umowy na czas określony nasi specjaliści sprawdzą, czy możemy zaproponować lepszą ofertę i wypowiedzieć Twoją obecną umowę wcześniej.

Nie, nie ma takiej potrzeby. Wszystkie czynności są po stronie Axpo, które rozwiązuje umowę w imieniu Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

Nie. Zmiana sprzedawcy jest płynna. Dzięki czemu nie ma możliwości, żeby dostawa prądu została przerwana. Gwarantuje to zapis, zgodnie z którym umowa z nowym sprzedawcą nie wejdzie w życie do czasu rozwiązania umowy z poprzednim sprzedawcą.

Do zmiany sprzedawcy potrzebne będzie dostosowanie liczników. W taryfach G1x i Cxx odpowiada za to lokalny dystrybutor, który dokonuje zmiany we własnym zakresie oraz na własny koszt. W taryfach Bxx odpowiedzialność za dostosowanie układu ponosi właściciel, czyli Klient. Jeżeli Twój układ nie jest dostosowany, zaproponujemy Ci ofertę modernizacji układu pomiarowego.

Lokalny dystrybutor (nie mylić ze sprzedawcą energii). W związku z tym wszelkie zgłoszenia związane z awariami lub problemami z dostawą energii należy kierować do dystrybutora. 

Dystrybutor nie ma możliwości stosowania praktyk dyskryminacyjnych. Podpisanie umowy dystrybucyjnej zobowiązuje go do usuwania usterek i świadczenia innych usług w określonym terminie. Przez cały czas nad bezpieczeństwem Klienta czuwają instytucje państwowe, w tym Urząd Regulacji Energetyki. 

W przypadku chęci wypowiedzenia umowy należy przesłać do nas oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na bok@axpo.pl.

Jeżeli masz dodatkowe pytania w związku z wypowiedzeniem umowy, skontaktuj się z nami:

 • telefonicznie pod numerem 22 452 53 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00, koszt połączenia wg stawek operatora)
 • mailowo na adres bok@axpo.pl
 • na portalu www.mojeaxpo.pl.

Zmiana sprzedawcy (gaz)

Zmienić sprzedawcę może dowolny odbiorca, czyli każdy, kto otrzymuje lub wykorzystuje gaz ziemny na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem gazowym. 

Nie ma takiej możliwości. Spółki dystrybucyjne są naturalnym monopolistą na danym terenie, dlatego po zmianie sprzedawcy Klient pozostaje u tego samego dystrybutora. Zmienia się jedynie sprzedawca gazu. 

Oczywiście. Przygotujemy dla Twojej firmy szczegółowe wyliczenia. Skontaktuj się z nami:

 • telefonicznie pod numerem 22 452 53 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00, koszt połączenia wg stawek operatora)
 • mailowo na adres oferta@axpo.pl
 • lub wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej.

Jedyną niezbędną czynnością jest podpisanie z Axpo umowy sprzedaży wraz z pełnomocnictwem do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy. Resztę formalności dopełnią w Twoim imieniu nasi specjaliści – i to bezpłatnie!

Pełnomocnictwo jest potrzebne do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy energii w Twoim imieniu, a dokładnie zgłoszenia Twojej firmy w Polskiej Spółce Gazownictwa. Dopełnimy u PSG formalności związanych ze zmianą sprzedawcy energii na Axpo. Pełnomocnictwo nie upoważnia nas do żadnych innych działań w Twoim imieniu. W skrócie – potrzebujemy go wyłącznie do tego, aby zaoszczędzić Twój czas i bezpłatnie przeprowadzić formalności za Ciebie. 

Nie, zmiana sprzedawcy na Axpo jest bezpłatna, a wszystkimi formalnościami zajmujemy się w Twoim imieniu. Warto pamiętać, że inni sprzedawcy niekiedy pobierają związane z tym procesem opłaty. 

Zmiana sprzedawcy nie powinna trwać dłużej niż 30 dni od momentu podpisania umowy z Axpo. Na każdym etapie procesu zmiany sprzedawcy otrzymasz powiadomienie e-mail lub SMS. Może się zdarzyć, że Twój obecny sprzedawca wydłużył termin wypowiedzenia lub uniemożliwił wypowiedzenie podczas trwania umowy. W takich wyjątkowych przypadkach proces przejścia do Axpo może się wydłużyć, o czym zostaniesz poinformowany.

Nie, nie ma takiej potrzeby. Wszystkie czynności są po stronie Axpo, które rozwiązuje umowę w imieniu Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

Nie. Zmiana sprzedawcy jest płynna. Dzięki czemu nie ma możliwości, żeby dostawa gazu została przerwana. Gwarantuje to zapis, zgodnie z którym umowa z nowym sprzedawcą nie wejdzie w życie do czasu rozwiązania umowy z poprzednim sprzedawcą.

Lokalny dystrybutor (nie mylić ze sprzedawcą gazu). W związku z tym wszelkie zgłoszenia związane z awariami lub problemami z dostawą gazu należy kierować do dystrybutora. 

Dystrybutor nie ma możliwości stosowania praktyk dyskryminacyjnych. Podpisanie umowy dystrybucyjnej zobowiązuje go do usuwania usterek i świadczenia innych usług w określonym terminie. Przez cały czas nad bezpieczeństwem Klienta czuwają instytucje państwowe, w tym Urząd Regulacji Energetyki. 

W przypadku chęci wypowiedzenia umowy należy przesłać do nas oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na bok@axpo.pl.

Jeżeli masz dodatkowe pytania w związku z wypowiedzeniem umowy, skontaktuj się z nami:

 • telefonicznie pod numerem 22 452 53 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00, koszt połączenia wg stawek operatora)
 • mailowo na adres bok@axpo.pl
 • na portalu www.mojeaxpo.pl.

Faktury

E-faktura to elektroniczny dokument pełniący funkcje tradycyjnej faktury. Za pomocą tego dokumentu możliwe jest rozliczanie płatności w taki sam sposób jak w przypadku faktury papierowej. Największą zaletą jest jej forma dostarczenia drogą elektroniczną przez e-BOK Moje Axpo i wskazany na umowie adres e-mail.

 • Razem z nami dbasz o środowisko naturalne, redukując zużycie papieru. 
 • W serwisie Moje Axpo masz nieograniczony dostęp 24/7 do wszystkich wystawionych faktur.
 • Twoje dokumenty są bezpieczne i łatwe do odszukania.

W momencie, w którym e-faktura została wysłana na Twój adres e-mail wskazany na umowie oraz jest dostępna na Twoim koncie na Moje Axpo.  

Ustawy gazowe

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w kwestii następujących ustaw:

1. ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Ustawa gazowa 2023),

2. ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Ustawa gazowa 2022).

Ustawa gazowa 2023

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w związku z wejściem dnia 21 grudnia 2022 r. w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dowiedz się więcej

Ustawa gazowa 2022

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dowiedz się więcej

Produkt transzowy

Jak sprawdzić, ile zapłacę za gaz w kolejnym okresie rozliczeniowym, jeśli:

Krok 1

Jeśli chcesz sprawdzić koszt gazu w przyszłym miesiącu, sprawdź Cennik, który aktualizujemy raz w miesiącu na podstawie notowań na Towarowej Giełdzie Energii SA (TGE). Znajdziesz w nim cenę hurtową gazu określoną jako DKR, czyli dzienny kurs rozliczeniowy.
 

Krok 2

Miesięczny koszt gazu* jest wyznaczany jako suma DKR (cena hurtowa) i opłaty zapisanej w umowie jako „Kc” (suma marży i kosztów)** pomnożona przez ilość zużywanego gazu w danym miesiącu.

Dodatkowo doliczana jest także miesięczna opłata abonamentowa w odniesieniu do każdego punktu poboru oraz koszty dystrybucji.

 

PRZYKŁAD

Pani Krystyna prowadzi firmę, w której ma zamontowany 1 punkt poboru gazu. W umowie ze swoim sprzedawcą ma zapisane, że:

 • opłata abonamentowa dla jej punktu poboru wynosi miesięcznie 20 zł netto,

 • suma marży i kosztów wynosi miesięcznie 150 zł netto za każdą MWh zużytego gazu.

W ciągu miesiąca pani Krystyna zużywa średnio 5 MWh gazu.

Ile zapłaci za gaz we wrześniu 2022 r.?

5 MWh x (1380,83 zł netto/MWh + 150 zł netto/MWh) + 20 zł netto
= 5 MWh x 1530,83 zł netto/MWh + 20 zł netto
= 7654,15 zł netto + 20 zł netto = 7674,15 zł netto

We wrześniu 2022 r. pani Krystyna zapłaci za gaz 7674,15 zł + koszt dystrybucji.

 

A jeśli sam chciałbym sprawdzić wartość dziennego kursu rozliczeniowego (DKR)? 

Krok 1

Wejdź na stronę Towarowej Giełdy Energii: https://tge.pl/gaz-otf.

Krok 2

Wybierz datę***, czyli 20 dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc dostawy gazu.

Jeśli 20 dzień miesiąca nie jest dostępny, wybierz pierwszy dzień roboczy po dwudziestym. 

Przykładowo: jeśli chcesz sprawdzić, ile zapłacisz we wrześniu 2022 r., wybierz datę 22 sierpnia.

Źródło: Towarowa Giełda Energii


Uwaga! Dane w systemie TGE dostępne są bezpłatnie do dwóch miesięcy wstecz. Później również można je sprawdzić, ale dostęp do nich jest płatny.

 

Krok 3

W kolumnie „kontrakt” znajdź dotyczący Cię kontrakt i odczytaj cenę hurtową w kolumnie DKR (tj. dzienny kurs rozliczeniowy). Nazwa dotyczącego Cię kontraktu to: „GAS_BASE_M-mm-yy”, gdzie „mm” to miesiąc dostawy, a „yy” to rok dostawy. 

Przykładowo: jeśli sprawdzasz, jaki będzie dzienny kurs rozliczeniowy (cena hurtowa) we wrześniu 2022 r., wybierz kontrakt wrześniowy, czyli GAS_BASE_M-09-22.

Źródło: Towarowa Giełda Energii* To kwota, jaką klient zapłaci sprzedawcy gazu. Do niej należy doliczyć koszty dystrybucji pobierane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

** Suma marży i kosztów, na które składają się: koszty bilansowania handlowego Klienta, koszt białych certyfikatów PMEF_F, opłaty transakcyjne TGE oraz koszt profilu. Suma marży i kosztów jest indywidualna dla każdego klienta na podstawie warunków biznesowych umowy.

*** Cena gazu (Cena Hurtowa) jest ustalana automatycznie 20 dnia miesiąca, który jest ostatnim miesiącem notowania danego kontraktu na TGE (lub też cena została ustalona w pierwszym dniu notowań następującym po 20 dniu danego miesiąca, jeżeli w tym dniu nie było notowań), z zastrzeżeniem, że w dniu wyceny wolumen obrotu danego kontraktu terminowego na TGE jest większy niż zero. W przypadku gdy wolumen obrotu danego kontraktu terminowego jest równy zero, cena gazu zostanie ustalona w oparciu o kurs rozliczeniowy w najbliższym dniu, w którym wolumen obrotu danego kontraktu terminowego jest większy niż zero.

Krok 1

Jeśli chcesz sprawdzić koszt gazu w przyszłym kwartale, sprawdź Cennik, który aktualizujemy 4 razy w roku na podstawie notowań na Towarowej Giełdzie Energii SA (TGE). Znajdziesz w nim cenę hurtową gazu określoną jako DKR, czyli dzienny kurs rozliczeniowy. Jest to główny składnik końcowej ceny gazu.
 

Krok 2

Miesięczny koszt gazu* w danym kwartale jest wyznaczany jako suma DKR (cena hurtowa) i opłaty zapisanej w umowie jako „Kc” (suma marży i kosztów)** pomnożona przez ilość zużywanego gazu w danym miesiącu.

Dodatkowo doliczana jest także miesięczna opłata abonamentowa w odniesieniu do każdego punktu poboru oraz koszty dystrybucji.

PRZYKŁAD

Pani Krystyna prowadzi firmę, w której ma zamontowany 1 punkt poboru gazu. W umowie ze swoim sprzedawcą ma zapisane, że:

 • opłata abonamentowa dla jej punktu poboru wynosi miesięcznie 20 zł netto,

 • suma marży i kosztów wynosi miesięcznie 150 zł netto za każdą MWh zużytego gazu.

W ciągu miesiąca pani Krystyna zużywa średnio 5 MWh gazu, a w cenniku na axpo.com sprawdziła, że dzienny kurs rozliczeniowy (DKR) dla dostaw w III kwartale roku wynosił 571,87 zł za MWh. Ile miesięcznie pani Krystyna zapłaci za gaz w III kwartale 2022 r.?

5 MWh x (571,87 zł netto/MWh + 150 zł netto/MWh) + 20 zł netto

= 5 MWh x 721,87 zł netto/MWh + 20 zł netto

= 3609,35 zł netto + 20 zł netto = 3629,35 zł netto

W III kwartale 2022 r. pani Krystyna miesięcznie zapłaci za gaz 3629,35 zł + koszt dystrybucji. Cena ta obowiązuje ją w lipcu, sierpniu i wrześniu 2022 r.

 

 

A jeśli sam chciałbym sprawdzić wartość dziennego kursu rozliczeniowego (DKR)? 

Krok 1

Wejdź na stronę Towarowej Giełdy Energetycznej: https://tge.pl/gaz-otf.
 

Krok 2

Wybierz datę***, czyli 20 dzień miesiąca poprzedzającego kwartał dostawy gazu. Jeśli 20 dzień miesiąca nie jest dostępny, wybierz pierwszy dzień roboczy po dwudziestym. 

Przykładowo: jeśli chcesz sprawdzić, ile zapłacisz w III kwartale 2022 r. (tj. w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień), wybierz datę 20 czerwca.

Uwaga! Dane w systemie TGE dostępne są bezpłatnie do dwóch miesięcy wstecz. Później również można je sprawdzić, ale dostęp do nich jest płatny.


Krok 3

W kolumnie „kontrakt” znajdź dotyczący Cię kontrakt i odczytaj cenę hurtową w kolumnie DKR (tj. dzienny kurs rozliczeniowy). Nazwa dotyczącego Cię kontraktu to: „GAS_BASE_Q-k-yy”, gdzie „k” to numer kwartału dostawy, a „yy” to rok dostawy. 

Przykładowo: jeśli sprawdzasz, jaki będzie dzienny kurs rozliczeniowy (cena hurtowa) w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień 2022 r., wybierz kontrakt na III kwartał roku 2022, czyli GAS_BASE_Q-3-22.

 

* To kwota, jaką klient zapłaci sprzedawcy gazu. Do niej należy doliczyć koszty dystrybucji pobierane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

** Suma marży i kosztów, na które składają się: koszty bilansowania handlowego Klienta, koszt białych certyfikatów PMEF_F, opłaty transakcyjne TGE oraz koszt profilu. Suma marży i kosztów jest indywidualna dla każdego klienta na podstawie warunków biznesowych umowy.

*** Cena gazu (Cena Hurtowa) jest ustalana automatycznie 20 dnia miesiąca, który jest ostatnim miesiącem notowania danego kontraktu na TGE (lub też cena została ustalona w pierwszym dniu notowań następującym po 20 dniu danego miesiąca, jeżeli w tym dniu nie było notowań), z zastrzeżeniem, że w dniu wyceny wolumen obrotu danego kontraktu terminowego na TGE jest większy niż zero. W przypadku gdy wolumen obrotu danego kontraktu terminowego jest równy zero, cena gazu zostanie ustalona w oparciu o kurs rozliczeniowy w najbliższym dniu, w którym wolumen obrotu danego kontraktu terminowego jest większy niż zero.

Jak sprawdzić, ile zapłacę za energię w kolejnym okresie rozliczeniowym, jeśli:

Krok 1

Jeśli chcesz sprawdzić koszt energii w przyszłym miesiącu, sprawdź Cennik, który aktualizujemy raz w miesiącu na podstawie notowań na Towarowej Giełdzie Energii SA (TGE). Znajdziesz w nim cenę hurtową energii określoną jako DKR, czyli dzienny kurs rozliczeniowy.

Krok 2

Miesięczny koszt energii* jest wyznaczany jako suma DKR (cena hurtowa) i opłaty zapisanej w umowie jako „Kc” (suma marży i kosztów)** pomnożona przez ilość zużywanej energii w danym miesiącu.

Dodatkowo doliczana jest także miesięczna opłata handlowa w odniesieniu do każdego punktu poboru oraz koszty dystrybucji.

PRZYKŁAD

Pani Krystyna prowadzi firmę, w której ma zamontowany 1 punkt poboru energii.

W umowie ze swoim sprzedawcą ma zapisane, że:

• opłata handlowa dla jej punktu poboru wynosi miesięcznie 20 zł netto,

• suma marży i kosztów wynosi miesięcznie 150 zł netto za każdą MWh zużytej energii.

W ciągu miesiąca pani Krystyna zużywa średnio 5 MWh energii.

Ile zapłaci za energię w lutym 2023 r.?

5 MWh x (716,51 zł netto/MWh + 150 zł netto/MWh) + 20 zł netto

= 5 MWh x 866,51 zł netto/MWh + 20 zł netto

= 4332,55 zł netto + 20 zł netto = 4352,55 zł netto

W lutym 2023 r. pani Krystyna zapłaci za energię 4352,55 zł + koszt dystrybucji.

 

A jeśli sam chciałbym sprawdzić wartość dziennego kursu rozliczeniowego (DKR)?

Krok 1

Wejdź na stronę Towarowej Giełdy Energii: https://tge.pl/energia-elektryczna-otf

Krok 2

Wybierz datę***, czyli 20 dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc dostawy energii.

Jeśli 20 dzień miesiąca nie jest dostępny, wybierz pierwszy dzień roboczy po dwudziestym.

Przykładowo: jeśli chcesz sprawdzić, ile zapłacisz w lutym 2023 r., wybierz datę 20 stycznia.

Uwaga! Dane w systemie TGE dostępne są bezpłatnie do dwóch miesięcy wstecz. Później również można je sprawdzić, ale dostęp do nich jest płatny.

Krok 3

W kolumnie „kontrakt” znajdź dotyczący Cię kontrakt i odczytaj cenę hurtową w kolumnie DKR (tj. dzienny kurs rozliczeniowy). Nazwa dotyczącego Cię kontraktu to: „BASE_M-mm-yy”, gdzie „mm” to miesiąc dostawy, a „yy” to rok dostawy.

Przykładowo: jeśli sprawdzasz, jaki będzie dzienny kurs rozliczeniowy (cena hurtowa) w lutym 2023 r., wybierz kontrakt lutowy, czyli BASE_M-02-23.

 

* To kwota, jaką klient zapłaci sprzedawcy energii. Do niej należy doliczyć koszty dystrybucji pobierane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

** Suma marży i kosztów, na które składają się: koszty bilansowania handlowego Klienta, podatek akcyzowy, koszt zielonych certyfikatów PMOZE_A, koszt niebieskich certyfikatów PMOZE_BIO, koszt białych certyfikatów PMEF_F, opłaty transakcyjne TGE oraz koszt profilu, określona poniżej, oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy oraz każdej Grupy Taryfowej.

*** Cena energii (Cena Hurtowa) jest ustalana automatycznie 20 dnia miesiąca, który jest ostatnim miesiącem notowania danego kontraktu na TGE (lub też cena została ustalona w pierwszym dniu notowań następującym po 20 dniu danego miesiąca, jeżeli w tym dniu nie było notowań), z zastrzeżeniem, że w dniu wyceny wolumen obrotu danego kontraktu terminowego na TGE jest większy niż zero. W przypadku gdy wolumen obrotu danego kontraktu terminowego jest równy zero, cena energii zostanie ustalona w oparciu o kurs rozliczeniowy w najbliższym dniu, w którym wolumen obrotu danego kontraktu terminowego jest większy niż zero.

Ustawy prądowe

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w związku z wejściem w życie następujących ustaw:

1. ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku,

2. ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dla mikro, małych i średnich firm, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów użyteczności publicznej

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Dowiedz się więcej

Dla gospodarstw domowych, rolników, działek w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD) do wyznaczonych w ustawie limitów

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dowiedz się więcej