Lär känna oss bättre

Axpos strategi är att ha lokal närvaro – med lokala specialister – och att hjälpa kunder som t.ex. producenter, konsumenter, elhandlare och andra aktörer på energimarknaderna på plats. Axpo Sverige ligger i Malmö och har 14 medarbetare. Vi har varit en oberoende leverantör av avancerad portföljförvaltning, prissäkring och balansansvar för svenska elhandlare, energiintensiva industrier och vindkraftsproducenter sedan 1996. Kärnkompetenserna hos Axpo Sverige innefattar riskhantering, långsiktiga transaktioner för både vindkraftsinvesterare och industrier, elcertifikat, ursprungsgarantier, biogas och många andra energirelaterade produkter. Vi är stolta över att vara ledande på våra marknader och att hjälpa våra kunder inte bara med standardiserade produkter, utan också med utveckling av strukturerade produkter och innovativa tjänster.

Axpo Sverige

Att ingå i Axpo Group, det största energiföretaget i Schweiz, ger många fördelar. Vi kan behålla vårt entreprenörstänkande och agera snabbt gentemot våra kunder och samtidigt dra nytta av stabiliteten hos en stor koncern med både bred och djup kompetens. Axpo Sverige är ett dotterbolag till Axpo Nordic, som i sin tur är ett dotterbolag till Axpo Solutions AG. Axpo Nordic är baserat i Oslo och har ytterligare ett dotterbolag i Helsingfors. Teamet består av 40 medarbetare med omfattande erfarenhet av handel och origination i Norden och Europa. Axpo Nordic grundades 2003 och är idag en av de fem största traders på marknaden i Norden och Baltikum. Axpo Group innefattar hela energivärdekedjan och har en installerad kapacitet på ca 9 400 MW i Europa, varav 5 000 MW är förnybar energi. På europeisk nivå förvaltar företaget en av de största kundportföljerna inom förnybar energi på omkring 15 500 MW.

"Energimarknaden är spännande och ständigt i förändring och jag är säker på att vårt erfarna team, med sin nyfikenhet och kompetens, kommer att spela en nyckelroll i framtiden för förnybar energi."
Håkon Røhne, Verkställande Direktör Axpo Nordic

The Power of Renewables

Axpo har mer än 5000 MW förnybar energikapacitet installerad över hela Europa och hanterar en kundportfölj på totalt 19700 MW förnybar energi. Portföljen inkluderar vindenergi, solceller, biomassa och vattenkraft. I Spanien förvaltar Axpo till exempel en av landets största portföljer av förnybar energi på cirka 8550 MW. Stärkt av kunskapen från vårt dotterbolag Volkswind, är Axpo också en av de största vindkraftsutvecklarna i Tyskland och Frankrike. Inom solcellsbranschen är vi också en stor internationell aktör där vi utnyttjar expertis och skicklighet från vårt dotterbolag Urbasolar.

I Schweiz är Axpo den största producenten av förnybar energi, inklusive produktion av mer än hälften av landets förnybara el från vattenkraft.

Mer information om Axpo Group

Strategy & values

What are Axpo’s values and what is our corporate strategy?

Read more

Sustainability

For Axpo, sustainability is an important part of daily business. Axpo is an attractive employer and committed to society.

Read more

Locations

You can find a map with all the detailed addresses of locations in Europe and the USA here.

Read more

Innovation

This is how innovation works at Axpo. We rely on artificial intelligence, machine learning, big data and let drones do the work for us.

Read more

Executives & Directors

Who manages Axpo and who owns it: Our bosses - information on the Executive Board, Board of Directors and shareholders

Read more

Axpo Group Organisation

Our organisation chart at a glance: These are the Axpo subsidiaries and divisions.

Read more