Sustainability

Praktyka Axpo w zakresie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój

Od ponad 100 lat Axpo rozwija swoją działalność opartą o realizację celów efektywności ekonomicznej, ekologii i odpowiedzialności społecznej. W Axpo równoważony rozwój ma długą tradycję i jest częścią naszej codziennej działalności, która każdego dnia napędza nas do pracy.

Najlepsze praktyki w Polsce

Wyznaczamy tempo zmian i drogę do zrównoważonej przyszłości energetycznej, zaczynając od nas samych. Dlatego nasi pracownicy promują i realizują cele proekologicznej przyszłości.

 

Bezemisyjne
przejazdy do pracy

Promujemy ekologiczne dojazdy do pracy. Nasze biuro ma na wyposażeniu hulajnogi elektryczne, które bezpłatnie wypożycza pracownikom. Korzystamy również z aplikacji, która zapisuje wszystkie eko przejazdy. Wspieramy nie tylko środowisko i instytucje charytatywne – każdy przejazd z i do pracy to realne zmniejszenie CO2, a także wsparcie dla fundacji.
 

 

Redukujemy
zużycie papieru

Naszym celem jest pozytywne oddziaływanie na środowisko poprzez zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Wprowadziliśmy elektroniczny obieg dokumentów i e-faktury dla klientów, aby codziennie zmniejszać zużycie papieru. Stawiamy sobie cele, aby zmiana sprzedawcy była jak najprostsza i najszybsza, dlatego do końca 2020 roku będzie można zawrzeć umowę bez konieczności składania odręcznego podpisu i w pełni on-line.

 

Tylko zielona energia

Naszym Klientom końcowym w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw zapewniamy zieloną energię w ramach wszystkich kontraktów na sprzedaż energii. Chcemy, by nasi Klienci mogli brać aktywny udział w tworzeniu lepszej przyszłości dlatego nasza oferta zawiera również usługi optymalizujące zużycie energii i wykorzystanie energii słonecznej na własne potrzeby dzięki panelom fotowoltaicznym.

Cele zrównoważonego rozwoju

Cele zrównoważonego rozwoju przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku mają zostać wdrożone przez przedsiębiorstwa energetyczne do 2030 roku. Axpo pracuje w grupie roboczej CIGRE nad opracowaniem wytycznych dotyczących najlepszych praktyk, które zostaną zastosowane we wszystkich 193 krajach członkowskich ONZ. 

Polityka zrównoważonego rozwoju

Axpo działa w sposób zrównoważony we wszystkich swoich działaniach strategicznych i operacyjnych oraz w całym łańcuchu wartości. Zrównoważony rozwój jest dla nas czymś więcej niż tylko popularnym hasłem.