Sustainability

Praktyka Axpo w zakresie zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój

Od ponad 100 lat Axpo rozwija swoją działalność opartą o realizację celów efektywności ekonomicznej, ekologii i odpowiedzialności społecznej. W Axpo równoważony rozwój ma długą tradycję i jest częścią naszej codziennej działalności, która każdego dnia napędza nas do pracy.

Najlepsze praktyki w Polsce

Wyznaczamy tempo zmian i drogę do zrównoważonej przyszłości energetycznej, zaczynając od nas samych. Dlatego nasi pracownicy promują i realizują cele proekologicznej przyszłości.

 

Bezemisyjne
przejazdy do pracy

Promujemy ekologiczne dojazdy do pracy. Nasze biuro ma na wyposażeniu hulajnogi elektryczne, które bezpłatnie wypożycza pracownikom. Korzystamy również z aplikacji, która zapisuje wszystkie eko przejazdy. Wspieramy nie tylko środowisko i instytucje charytatywne – każdy przejazd z i do pracy to realne zmniejszenie CO2, a także wsparcie dla fundacji.
 

 

Redukujemy
zużycie papieru

Naszym celem jest pozytywne oddziaływanie na środowisko poprzez zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Wprowadziliśmy elektroniczny obieg dokumentów i e-faktury dla klientów, aby codziennie zmniejszać zużycie papieru. Stawiamy sobie cele, aby zmiana sprzedawcy była jak najprostsza i najszybsza, dlatego do końca 2020 roku będzie można zawrzeć umowę bez konieczności składania odręcznego podpisu i w pełni on-line.

 

Tylko zielona energia

Naszym Klientom końcowym w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw zapewniamy zieloną energię w ramach wszystkich kontraktów na sprzedaż energii. Chcemy, by nasi Klienci mogli brać aktywny udział w tworzeniu lepszej przyszłości dlatego nasza oferta zawiera również usługi optymalizujące zużycie energii i wykorzystanie energii słonecznej na własne potrzeby dzięki panelom fotowoltaicznym.

Cele zrównoważonego rozwoju

Cele zrównoważonego rozwoju przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku mają zostać wdrożone przez przedsiębiorstwa energetyczne do 2030 roku. Axpo pracuje w grupie roboczej CIGRE nad opracowaniem wytycznych dotyczących najlepszych praktyk, które zostaną zastosowane we wszystkich 193 krajach członkowskich ONZ. 

Sustainability Policy

Axpo wants to work sustainably in all its strategic and operational activities and along the entire value chain. Our goal is to remain Switzerland's leading energy company in the area of sustainability. Sustainability is more than just a buzzword for Axpo.