Do pobrania

Tutaj można pobrać wymagane dokumenty, taryfy, raporty roczne czy sprawozdania finansowe.

Dokumenty

 • Zbiór praw konsumenta paliw gazowych View Send email Download
 • Taryfa nr 7 dla gazu ziemnego wysokometanowego (obowiązuje od 1.04.2023) View Send email Download
 • Gaz - cennik standardowy, klient biznesowy (obowiązuje od 1.04.2023) View Send email Download
 • PSG - Informacja dla odbiorcy o obowiązkach wynikających z wprowadzenia nowelizacji Rozporządzenia ws. Sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549). View Send email Download
 • Gaz - wzór odstąpienia od umowy View Send email Download
 • Gaz - wzór wypowiedzenia umowy z końcem obowiązywania umowy View Send email Download
 • Oświadczenie Klienta o przeznaczeniu gazu na potrzeby naliczania podatku akcyzowego
  View Send email Download
 • Informacje o przeciętnym zużyciu paliw gazowych w danej grupie taryfowej View Send email Download
 • Wzór oświadczenia odbiorcy paliwa gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego, o którym mowa w art. 62bb ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne View Send email Download
 • Wzór oświadczenia odbiorcy paliwa gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego, o którym mowa w art. 62ba ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne View Send email Download
 • Energia - cennik standardowy, klient biznesowy (obowiązuje od 1.12.2022) View Send email Download
 • Formularz zwrotu nadpłaty View Send email Download
 • Energia - wzór odstąpienia od umowy
  View Send email Download
 • Energia - wzór wypowiedzenia umowy przed końcem obowiązywania umowy View Send email Download
 • Energia - wzór wypowiedzenia umowy z końcem obowiązywania umowy View Send email Download
 • Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej View Send email Download
 • Informacje o przykładowym zużyciu energii elektrycznej w danej grupie przyłączeniowej View Send email Download
 • Struktura paliw 2022 - Axpo Polska View Send email Download
 • Informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej i efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych View Send email Download
 • Cena hurtowa (DKR)* dla produktów transzowych

  *Dzienny kurs rozliczeniowy na Towarowej Giełdzie Energii
  View Send email Download
 • Ogólne Warunki Umowy: energia elektryczna View Send email Download
 • Ogólne Warunki Umowy: gaz View Send email Download
 • Oświadczenie odbiorcy o spełnianiu warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej („Ustawa”) oraz o przeznaczeniu energii elektrycznej. View Send email Download
 • Informacja o realizowanej Strategii Podatkowej za rok podatkowy 2021 View Send email Download
 • Regulamin udzielania dofinansowania poprzez EnMS Polska sp. z o.o. w ramach realizacji programu bezzwrotnego dofinansowania w celu współfinansowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej View Send email Download
 • Ceny odkupu energii elektrycznej dla klientów posiadających mikroinstalację fotowoltaiczną View Send email Download
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną View Send email Download
 • Informacja o realizowanej Strategii Podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 października 2021 do 30 września 2022 View Send email Download
 • Informacja o stosowaniu obniżenia ceny dla odbiorców w gospodarstwach domowych na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną View Send email Download
 • Składnik ceny u*Ccert w produkcie Full Flex View Send email Download

Wyniki finansowe

Poszukujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z nami

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00