Do pobrania

Tutaj można pobrać wymagane dokumenty, taryfy, raporty roczne czy sprawozdania finansowe.

Dokumenty

 • Zbiór praw konsumenta paliw gazowych Send email Download
 • Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Send email Download
 • Taryfa Polskiej Spółki Gazownictwa Send email Download
 • Taryfa nr 4 dla gazu ziemnego wysokometanowego Send email Download
 • Taryfa nr 5 dla gazu ziemnego wysokometanowego dla odbiorców w gospodarstwach domowych

  Pierwotnie zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRG.DRG-2.4212.37.2020/JCz1 z dnia 21 kwietnia 2021 r. i wprowadzona do stosowania 1 czerwca 2021 r., zmieniona decyzją Prezesa URE nr DRG.DRG-2.4212.38.2021/PSł z dnia 8 paźdzernika 2021 r.; zmiana została wprowadzona do stosowania 1 listopada 2021 r.
  Send email Download
 • Gaz - cennik standardowy, klient biznesowy (obowiązuje od 11.01.2022) Send email Download
 • PSG - Informacja dla odbiorcy o obowiązkach wynikających z wprowadzenia nowelizacji Rozporządzenia ws. Sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549). Send email Download
 • Gaz - wzór odstąpienia od umowy Send email Download
 • Gaz - wzór wypowiedzenia umowy przed końcem obowiązywania umowy Send email Download
 • Gaz - wzór wypowiedzenia umowy z końcem obowiązywania umowy Send email Download
 • Oświadczenie Klienta o przeznaczeniu gazu na potrzeby naliczania podatku akcyzowego
  Send email Download
 • Energia - cennik standardowy, klient indywidualny Send email Download
 • Energia - cennik standardowy, klient biznesowy (obowiązuje od 06.04.2022r.) Send email Download
 • Formularz zwrotu nadpłaty
  Send email Download
 • Energia - wzór odstąpienia od umowy Send email Download
 • Energia - wzór wypowiedzenia umowy przed końcem obowiązywania umowy Send email Download
 • Energia - wzór wypowiedzenia umowy z końcem obowiązywania umowy
  Send email Download
 • Struktura paliw 2018 - Axpo Solutions Send email Download
 • Struktura paliw 2018 - Axpo Polska Send email Download
 • Struktura paliw 2019 - Axpo Polska Send email Download
 • Struktura paliw 2020 - Axpo Polska Send email Download
 • Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej Send email Download
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu Send email Download
 • Wzór oświadczenia odbiorcy paliwa gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego, o którym mowa w art. 62ba ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne Send email Download
 • Wzór oświadczenia odbiorcy paliwa gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego, o którym mowa w art. 62bb ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne Send email Download
 • Informacje o przeciętnym zużyciu paliw gazowych w danej grupie taryfowej Send email Download
 • Informacje o przykładowym zużyciu energii elektrycznej w danej grupie przyłączeniowej Send email Download
 • Informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej i efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych Send email Download
 • Struktura paliw 2021 - Axpo Polska Send email Download

Wyniki finansowe

Poszukujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z nami

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00