Gaze naturale

Din dorinta de a fi alaturi de tine pe tot parcursul relatiei de colaborare, iti punem la dispozitie informatii care sa te ajute in orice situatie intalnita.

Oferte standard

Daca esti interesat sa consulti oferta noastra comerciala, poti regasi mai jos ofertele noastre comerciale pentru furnizare gaze naturale in regim de piata concurentiala. Categoriile de consum pentru care aceasta este valabila sunt:

 

Categorie de clienti          Minim                     Maxim

C.1                                                                    <=280MWh/an

C.2                                    >280MWh/an          <=2800MWh/an

C.3                                    >2800MWh/an        <=28000MWh/an

 

Pentru a primi o oferta de pret personalizata, te rugam sa ne transmiti Formularul cerere de oferta completat pe adresa de email office.ro@axpo.com. Un reprezentant al echipei Axpo te va contacta pentru a discuta pasii urmatori.

Oferte standard furnizare gaze naturale

In aceasta sectiune poti consulta oferta noastra pentru furnizarea gazelor naturale

Oferte standard
Formular cerere oferta

Legislatie

In aceasta sectiune puteti accesa cele mai importante legi si ordine ANRE care asigura cadrul de functionare a pietei de energie electrica din Romania. Setul complet al cadrului legislativ poate fi consultat pe pagina de internet a Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (www.anre.ro – sectiunea Decizii si Ordine).

Legislatie primara
 • Legea nr. 121_2014 privind eficienta energetica, 18 MB Send email Download
 • Legea nr. 123_2012 a energiei si a gazelor naturale, 744 KB Send email Download
 • Ord. 1602015 privind modificarea Codului Retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, 15 MB Send email Download
Legislatie secundara
 • Or. 182014 privind metodologia de stabilire a obligatiei de a incheia tranzactii pe pietele centralizate, 619 KB Send email Download
 • Ord 1062014 privind modalitatea de informare a clientilor finali cu privire la conditiile comerciale de furnizare, 2 MB Send email Download
 • Ord. 162015 Procedura privind obligatia furnizorilor de soluţionare a plângerilor clienţilor finali, 2 MB Send email Download
 • Ord. 292016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali, 12 MB Send email Download
 • Ord. 352013 Procedura solutionare_mediere neintelegeri aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei, 5 MB Send email Download
 • Ord. 372007 Standard performanta-Gaze naturale, 120 KB Send email Download
 • Ord. 392016 Tarife activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul Naţional de Transport, 1 MB Send email Download
 • Ord. 472008 Metodologie schimbare furnizor clienti noncasnici, 50 KB Send email Download
 • Ord. 612013 Regulament solutionare dispute aparute intre participantii la piata de energie electrica si gaze naturale, 2 MB Send email Download
 • Ord. 622008 Regulament de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate in Romania, 292 KB Send email Download
 • Ord. 962015 Regulament activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale, 2 MB Send email Download
 • Ord. 1792015 Procedura verificari si revizii tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, 7 MB Send email Download
 • Ord. 1062014 Modalitati de informare cu privire la conditiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, 2 MB Send email Download

Standard de performanta

Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 37/2007 reglementeaza criteriile de calitate comerciala definite prin indicatorii de performanta pentru asigurarea serviciului de furnizare a gazelor naturale catre consumatori, precum si cerintele de raportare pentru furnizori.

Rapoarte Axpo Energy Romania

Procedura de solutionare a plangerilor

Procedura-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali (aprobata prin Ord. ANRE nr. 16/2015) are scopul de a asigura un cadru unitar, simplu si transparent si un standard ridicat de solutionare a plangerilor. Aceasta stabileste etapele privind preluarea, inregistrarea, analizarea, stabilirea masurilor si solutionarea plangerilor referitoare la activitatea de furnizare din domeniul energiei electrice si gazelor naturale.

Procedura include modul de gestionare a oricarei plangeri adresate printr-o sesizare, reclamatie, petitie sau orice alta forma, definita ca exprimare a insatisfactiei clientilor finali, adresata furnizorilor de energie electrica si gaze naturale, referitor la activitatile prestate de acestia, la care este asteptata in mod explicit sau implicit un raspuns sau o rezolute.

Documente de interes

In aceasta sectiune poti consulta informatiile relevante pentru procedura de solutionare a plangerilor

Procedura si formulare
Rapoarte Axpo Energy Romania

Eficienta energetica

Conform Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica, imbunatatirea eficientei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorita contributiei majore pe care o are la realizarea sigurantei alimentarii cu energie, dezvoltarii durabile si competitivitatii, la economisirea resurselor energetice primare si la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Politica naţionala de eficienta energetica defineste obiectivele privind imbunatatirea eficientei energetice, tintele indicative de economisire a energiei, masurile de imbunatatire a eficientei energetice aferente, in toate sectoarele economiei nationale.

Pentru a avea o perspectiva cat mai larga asupra actiunilor care se pot desfasura in vederea indeplinirii acestor obiective, puteti consulta documentele publicate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) pe pagina de internet:

http://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/consumatori/documente-informative1385708608

unde veti gasi ghiduri, postere, brosuri, care contin informatii privind metodele cele mai bune pe care le puteti utiliza, astfel incât rezultatele sa fie economia de energie, costuri reduse si protectia mediului.

Documente de interes

In aceasta sectiune poti consulta cateva masuri de eficienta energetica pe care le poti adopta

Masuri de eficienta energetica

Informatii utile

Date de contact Operatori de distributie - Licenta de furnizare

Date contact Operatori de distributie

Pentru a semnala problemele legate de intreruperea alimentarii cu gaze naturale si de functionarea retelei de distributie, puteti suna la numerele de urgenta si deranjamente puse la dispozitie de catre operatorul de distributie pe aria caruia este localizat punctul tau de consum.

Licenta de furnizare

Licenta Axpo Energy Romania de furnizare a gazelor natural.

Informatii utile

Modalitati de plata - Punct unic de contact

Modalitati de plata

Poti alege una din urmatoarele modalitati de plata pentru a achita factura ta de energie electrica: 1. Ordin de plata in contul RO78 BACX 0000 0000 7000 1000 deschis la Banca Unicredit, Sucursala Grigore Mora / 2. Plata in numerar la orice agentie Unicredit din tara in contul indicat mai sus / 3. Ordin de compensare vizat de Serviciul de compensare al Ministerului Economiei.

Punct unic de contact

Ne poti contacta prin oricare din urmatoarele modalitati: 1. Punct unic de contact Axpo Energy Romania S.A. din Strada Popa Savu nr. 79-81, Sector 1, Bucuresti (Cladirea Monolit, Etajul 2), de luni pana vineri intre orele 8.30 -17.30 / 2. Telefon fix: 021.409.29.13 / 3. Fax: 021.230.33.35 / 4. E-mail: office.ro@axpo.com

Informatii utile

Transmitere index autocitit

Transmitere index autocitit

Indexul contorului determinat prin autocitire poate fi transmis către Axpo Energy Romania: 1. prin telefon, la numarul 021.409.29.13 de luni până vineri, între orele 8:30 – 17:30 / 2. prin email, la adresa operations.ro@axpo.com. Serviciul de autocitire reprezintă opțiunea clientului de a transmite lunar indexul contorului către furnizor, în vederea facturării consumului. Transmiterea indexului se poate face in primele zile ale fiecarei luni calendaristice. În situaţia în care autocitirea nu este transmisă în acest interval, facturarea se va realiza în baza cantităţilor citite sau estimate de catre operatorul de distributie, mentionate in mod corespunzator in factura lunara de gaze naturale.

Contactează-ne

Am fi încântați să vă sfătuim în persoană.