Gaze naturale

Din dorinta de a fi alaturi de tine pe tot parcursul relatiei de colaborare, iti punem la dispozitie informatii care sa te ajute in orice situatie intalnita.

Oferte standard

Daca esti interesat sa consulti oferta noastra comerciala, poti regasi mai jos ofertele noastre comerciale pentru furnizare gaze naturale in regim de piata concurentiala. Categoriile de consum pentru care aceasta este valabila sunt:

 

Categorie de clienti          Minim                     Maxim

C.1                                                                    <=280MWh/an

C.2                                    >280MWh/an          <=2800MWh/an

C.3                                    >2800MWh/an        <=28000MWh/an

 

Pentru a primi o oferta de pret personalizata, te rugam sa ne transmiti Formularul cerere de oferta completat pe adresa de email office.ro@axpo.com. Un reprezentant al echipei Axpo te va contacta pentru a discuta pasii urmatori.

Oferte standard furnizare gaze naturale

In aceasta sectiune poti consulta oferta noastra pentru furnizarea gazelor naturale

Oferte standard
 • Oferta standard pentru furnizare de gaze naturale - client non-casnic mic - Valabilitate 18.06.2024 - 31.08.2024 View Send email Download
Formular cerere oferta si Draft contract furnizare gaze naturale

Legislatie

In aceasta sectiune puteti accesa cele mai importante legi si ordine ANRE care asigura cadrul de functionare a pietei de energie electrica din Romania. Setul complet al cadrului legislativ poate fi consultat pe pagina de internet a Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (www.anre.ro – sectiunea Decizii si Ordine).

Legislatie primara
 • Legea nr. 121_2014 privind eficienta energetica View Send email Download
 • Legea nr. 123_2012 a energiei si a gazelor naturale View Send email Download
 • Ord. 160/2015 privind modificarea Codului Retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale View Send email Download
 • Legea 160/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004 View Send email Download
 • OUG 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 View Send email Download
 • Ord. ANRE nr. 29/2016 - Regulament furnizare GN - actualizat 27.12.2021 View Send email Download
 • Ord. nr. 18/2021 - Regulament racordare la sistem de distributie GN View Send email Download
 • Ord. nr. 37/2007 - Standard performanta activitate de furnizare GN View Send email Download
 • Ord. nr. 179/2015 - actualizat - Procedura verificari si revizii tehnice instalatii utilizare GN View Send email Download
 • Ord. ANRE nr. 27/2020 - Masuri furnizare GN clienti casnici (perspectiva eliminare preturi reglementate) View Send email Download
 • Ordinul 16/2015 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali View Send email Download
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 153/11.11.2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr.27/2022 View Send email Download
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 192/28.12.2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr.27/2022 View Send email Download
 • Ordinul nr. 3/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale View Send email Download
 • Ordinul nr. 14/2023 privind modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui ANRE şi de abrogare a Ordinul nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale View Send email Download
 • Ordinul nr. 83/2021 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale View Send email Download
 • Ordinul nr.173/2020 de aprobare a Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale View Send email Download
Legislatie secundara
 • Ord. 83/2021 - Ordin privind aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale View Send email Download
 • OUG 118/2021 - Ordonanta de ugenta privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022 View Send email Download
 • Ord. 35/2013 - Ordin pentru aprobarea procedurilor privind solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei View Send email Download
 • Ord. 106/2014 - Ordin privind modalitatile de informare a clientilor finali de catre furnizorii de gaze naturale cu privire la conditiile de furnizare a gazelor naturale View Send email Download
 • Ord. 179/2015 & Ord. 71/2020 - Ordin pentru aprobarea Procedurii privind verificarile si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale View Send email Download
 • Standard de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale View Send email Download
 • Informare privind facilităţile oferite clienţilor vulnerabil GN View Send email Download
 • Drepturile si obligatiile clientilor finali de GN View Send email Download

Standard de performanta

Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 83/2021 reglementeaza criteriile de calitate comerciala definite prin indicatorii de performanta pentru asigurarea serviciului de furnizare a gazelor naturale catre consumatori, precum si cerintele de raportare pentru furnizori.

Rapoarte Axpo Energy Romania

Procedura de solutionare a plangerilor

Procedura-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plangerilor clientilor finali (aprobata prin Ord. ANRE nr. 16/2015) are scopul de a asigura un cadru unitar, simplu si transparent si un standard ridicat de solutionare a plangerilor. Aceasta stabileste etapele privind preluarea, inregistrarea, analizarea, stabilirea masurilor si solutionarea plangerilor referitoare la activitatea de furnizare din domeniul energiei electrice si gazelor naturale.

Procedura include modul de gestionare a oricarei plangeri adresate printr-o sesizare, reclamatie, petitie sau orice alta forma, definita ca exprimare a insatisfactiei clientilor finali, adresata furnizorilor de energie electrica si gaze naturale, referitor la activitatile prestate de acestia, la care este asteptata in mod explicit sau implicit un raspuns sau o rezolute.

Documente de interes

In aceasta sectiune poti consulta informatiile relevante pentru procedura de solutionare a plangerilor

Procedura si formulare
Rapoarte Axpo Energy Romania

Eficienta energetica

Conform Legii nr. 121/2014 privind eficienta energetica, imbunatatirea eficientei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorita contributiei majore pe care o are la realizarea sigurantei alimentarii cu energie, dezvoltarii durabile si competitivitatii, la economisirea resurselor energetice primare si la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Politica naţionala de eficienta energetica defineste obiectivele privind imbunatatirea eficientei energetice, tintele indicative de economisire a energiei, masurile de imbunatatire a eficientei energetice aferente, in toate sectoarele economiei nationale.

Pentru a avea o perspectiva cat mai larga asupra actiunilor care se pot desfasura in vederea indeplinirii acestor obiective, puteti consulta documentele publicate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) pe pagina de internet:

http://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/consumatori/documente-informative1385708608

unde veti gasi ghiduri, postere, brosuri, care contin informatii privind metodele cele mai bune pe care le puteti utiliza, astfel incât rezultatele sa fie economia de energie, costuri reduse si protectia mediului.

Documente de interes

In aceasta sectiune poti consulta cateva masuri de eficienta energetica pe care le poti adopta

Masuri de eficienta energetica

Informatii utile

 

Date contact Operatori de distributie

Pentru a semnala problemele legate de intreruperea alimentarii cu gaze naturale si de functionarea retelei de distributie, puteti suna la numerele de urgenta si deranjamente puse la dispozitie de catre operatorul de distributie pe aria caruia este localizat punctul tau de consum.

Licenta de furnizare

Licenta Axpo Energy Romania de furnizare a gazelor natural.

Documente necesare la schimbarea furnizorului de gaze naturale

 

Modalitati de plata

Poti alege una din urmatoarele modalitati de plata pentru a achita factura ta de energie electrica: 1. Ordin de plata in contul RO78 BACX 0000 0000 7000 1000 deschis la Banca Unicredit, Sucursala Grigore Mora / 2. Plata in numerar la orice agentie Unicredit din tara in contul indicat mai sus / 3. Ordin de compensare vizat de Serviciul de compensare al Ministerului Economiei.

Punct unic de contact

Ne poti contacta prin oricare din urmatoarele modalitati: 1. Punct unic de contact Axpo Energy Romania S.A. din Strada Buzesti nr. 82-94, Sector 1, Bucuresti (Tiriac Tower, Etajul 7), de luni pana vineri intre orele 8.30 -17.30 / 2. Telefon fix: 021.409.29.13 / 3. Fax: 021.230.33.35 / 4. E-mail: office.ro@axpo.com

Transmitere index autocitit

Indexul contorului determinat prin autocitire poate fi transmis către Axpo Energy Romania: 1. prin telefon, la numarul 021.409.29.13 de luni până vineri, între orele 8:30 – 17:30 / 2. prin email, la adresa operations.ro@axpo.com. Serviciul de autocitire reprezintă opțiunea clientului de a transmite lunar indexul contorului către furnizor, în vederea facturării consumului. Transmiterea indexului se poate face in primele zile ale fiecarei luni calendaristice. În situaţia în care autocitirea nu este transmisă în acest interval, facturarea se va realiza în baza cantităţilor citite sau estimate de catre operatorul de distributie, mentionate in mod corespunzator in factura lunara de gaze naturale.

Intrebari frecvente utilizatori EE si GN 

POSF

https://posf.ro/

 

Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale

https://anre.ro/comparator-gaze-naturale/

Contactează-ne

Am fi încântați să vă sfătuim în persoană.